Ролята на жените в предотвратяването и разрешаването на конфликти в Африка

0
1231
Security Council meeting - Women and peace and security
UN Photo/Loey Felipe

Съветът за сигурност, заедно с ООН Жени, организира дискусия за участието на жените в предотвратяване на конфликти. Целта на дебата е да се разпределят най-малко 15 на сто от средствата за укрепване на мира между половете и активното участие на представители от жените.

Ролята на жените в предотвратяването на конфликти често липсва в дискусиите на най-високо ниво за мир и сигурност. Ето защо световните организации се борят срещу налагането на тази тенденция. Изпълнителният директор на ООН Жени Фумзиле Мламбо-Нгкука се обява за политическа и финансова подкрепа на женските организации, необходима за борбата срещу насилието, превенция и  равенството между половете, като част от Програмата за устойчиво развитие 2030.

ООН все повече обръща внимание на темата за превенцията на жените. В последните пет години, механизмът за мониторинг „Women`s Situation Rooms“ се прилага с цел да бъдат подкрепени жените кандидати, които се борят срещу дискриминацията на нежния пол и участието им в изборните процеси. Към момента механизмът се прилага успешно в Гвинея Бисау, Кения, Либерия, Мали, Сенегал, Сиера Леоне и Уганда, както и редица други държави от Африка. Този механизъм е важна стъпка в осигуряването качество на информационните потоци на Съвета.

Изследванията показват още, че жените играят ключова роля в намаляването на напрежението и предотвратяване на радикализацията в техните семейства. В Мали, сред най-важните фактори за успешна реинтеграция на много бивши бойци са именно жените. В региона на Сахел, доходите, състоянието и устойчивото развитие на жените са стимулирани от редица програми, насочени към различията между половете по отношение на достъпа до земя и други активи. В бедните райони на Кения, женските организации включват майки в процеса по предотвратяване на разпространението на радикализация, а в Бурунди стотици жени медиатори работят неуморно, за да се справят с предотвратяването на възможни конфликти.

Според „Световното проучване за жените, мира и сигурността“, страните с по-ниски нива на неравенство между половете са по-малко склонни да прибягват до използването на сила, а сигурността на жените е един от най-надеждните показатели на спокойствието на една държава.

Жените в посредничество при конфликти

На дебата присъства и Тайе-Брук Зерихун, помощник-генерален секретар по политическите въпроси, който насърчи ефективното участие на жените в посредничество при конфликти и полаганите усилия за постигане на мир. Тези въпроси са поставени като приоритет от Департамента по политически въпроси от 2010 г. насам, когато работата за предотвратяване на конфликти става все по-необходима.

От 2012 г. във всички екипи за посредничество на ООН са включени жени. Министерството заедно с ООН Жени продължава да прилага стратегията за равенство и медиация, а жените на ООН засилват капацитета на регионално и национално ниво. Местните жени лидери имат възможността да участват в мирните преговори. Независимо от това обаче, на места все още съществува неравен достъп на жените и възможността им за участие в процесите на вземане на политически решения.

Стратегия на пола, насочена към изграждане на мира

Председателят на Комисията за изграждане на мира също изрази своята позиция относно ролята на жените, които не са включени, поради културни практики основаващи се на патриархални разбирания и недостатъчна политическа воля.

Комисията очерта своята първа Стратегия на пола, която се очаква да бъде приета до юли с цел интеграция и равнопоставеност на половете във всички държави. За целта идеята ще бъде подпомогната с техническа експертиза за укрепването на мира, както и с финансова помощ.

Необходимо е участието на жените в разрешаването конфликти на страните от Третия свят, но те все още не се приемат като важна част от решенията за предотвратяването на подобни конфликти.

Изготвил: Андреа Йовева

Източник: UN News Centre