Световен ден на дивата природа

CZVgrKYWQAEo7Rq

3 март е обявен за Световен ден на дивата природа от Общото събрание на ООН през 2013 г. Генералният секретар на Организацията, Бан Ки-Мун призова към опазване на природното наследство за сегашните и бъдещи поколения. „Бъдещето на дивата природа е в нашите ръце“, заяви той.

Тази година темата на отбелязването на деня е опазването на африканските и азиатските слоновете. Бан Ки-Мун припомни, че светът е бил свидетел на много жестокости и масово убиване на слонове.

Според данните на Секретариата на Конвенцията на международна търговия на застрашени видове, фауна и флора (CITES) броят на убийства на слонове и трафика на слонови кости остава висок. Азиатските слонове са особено застрашение от бракониери.

Бан Ки-Мун припомни, че през изминалата година заедно с приемането на Целите за устойчиво развитие са били приети и специфични мерки, насочени към ограничаването на бракониерството и незаконния трафик.

teasers-01

Европейският съюз също предприе значителни стъпки за ограничаване на трафика на диви животни и други видове, в съответствие с Конвенцията. През изминалата седмица Европейската комисия прие Стратегия за справяне с подобни противозаконни дейности. Стратегията съдържа 32 мерки, които да бъда изпълнение до 2020 г. от ЕС и неговите държави членки. Мерките се фокусират върху три ключови приоритета:

  • Предотвратяване на трафика и намаляване на търсенето и предлагането на нелегални стоки
  • Засилване на изпълнението на вече приети регулации и по-ефективна борба с организираната престъпност
  • Засилване на сътрудничеството между първоизточникът, дестинацията на доставка и транзитните държави

Източници: UN News Centre, European Commission