Световен ден на метеорологията – по-горещо, по-сухо, по-влажно

CeOW6WHWEAANlDn

От 1961 г., Световният ден на метеорологията отбелязва влизането в сила на 23 март 1950 г. на Конвенцията за създаване на Световната метеорологична организация и съществения принос, които националните метеорологични и хидроложки служби отбелязват за безопасността и благополучието на обществото. Всяка година отбелязванията се фокусират върху една тема от актуално значение. Темата тази година е „По-горещо, по-сухо, по-влажно. Да посрещнем бъдещето“.

Климатичните промени ще продължат и идните десетилетия, предвид факта, че в резултат на човешката дейност все повече парникови газове се натрупват в атмосферата. Периодът 2011-2015 г. постави рекорд като по високи температури, а 2015, годината в която силният Ел Ниньо оказа допълнително влияние, бе най-горещата откакто започват модерните измервания в края на 19 в.

Все още обаче можем да минимизираме негативните последствия. През декември 2015 г. световните лидери приеха Парижкото споразумение за климата, в които са заложени ограниченията за парниковите емисии. Споразумението обединява световната общност от каузата за преодоляване на последиците от климатичните изменения. В него предвижда също финансова подкрепа за развиващите се страни, климатична устойчивост, адаптация, използване на технологиите, образование, информираност и привличане на общественото внимание.

Благодарение на научните проучвания се постига напредък в търсенето на решения за климатична устойчивост. Световната метеорологична организация и световната мрежа на националните метеорологични и хидроложки служби имат важна роля в осигуряването на научни изследвания и проучвания, необходими на обществото, за да посрещне климатичните предизвикателства.

Източник: WMO