Световен ден на радиото

 

maxresdefault (1)

13 февруари е обявен за Световен ден на радиото, по предложение на ЮНЕСКО, тъй като на 13 февруаrи 1946 г. стартира Радиото на ООН.

Радиото е най-широко достъпната масова медия, достигаща до най-много хора по цял свят, независимо от образователната им степен, социално-икономически статус, пол и възраст. Радиото представлява изключително ефективно и евтино средство за комуникация. То предоставя платформа за гражданска дискусия и дава дума на различни заинтересовани страни.

Радиото има особено важна роля в извънредни и бедствени ситуация като предава информация и често подпомага осъществяването на превантивни мерки в подобни кризисни ситуации. Въпреки това обаче повече от 1 милиард души по света нямат достъп до радио.

Целта на отбелязването на Световния ден на радиото е да популяризира ползите от този комуникационен канал, както и да окуражи овластените органи и лица да предоставят достъп до информация чрез радио и да стимулира сътрудничеството на международно ниво между различни радио канали.

 

Повече информация за Световния ден на радиото може да намерите тук.