Световен ден на социалната справедливост

изтеглен файл (6)

Социалната справедливост е основен принцип на мирното и съжителство между нациите и техния просперитет. Принципите на социалната справедливост намират отражение в застъпването за равенството между половете, правата на хората с увреждания и мигрантите. Социалната справедливост се развива, когато се премахват бариерите, пред които са изправени много хора, въз основа на техния пол, раса, възраст, етнос, религия, култура или увреждане.

Организацията на Обединените нации поставя социалната справедливост на преден план в своята глобална мисия за прокламирането на развитието и човешкото достойнство.

20 февруари е обявен за Световен ден за социална справедливост с решение на Общото събрание на ООН през 2007 г. Организацията приканва всички нейни държави членки да се включат в отбелязването на деня чрез инициативи на национално ниво. Целта е да се подкрепят усилията на международната общност в изкореняването на бедността, популяризирането на идеята за право на достоен труд, равнопоставеност между половете, благополучие и достъп до правосъдие.

Темата на тазгодишното отбелязване на деня се фокусира върху условията за изграждане на устойчиви икономики и общества.

„С нарастването на случаите на изключване от обществото и неравенството, ние трябва да предприемем ефективни стъпки, за да сме сигурни, че всички хора, без никаква форма на дискриминация, имат достъп до възможности, с които да подобрят своя и живота на другите.“ Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН