Световната федерация на Асоциациите за ООН на 70 години

0
1220

14670892_10153974057466430_8451835468478701816_n

На 19 октомври Асоциацията за ООН в Люксембург заедно със Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) организира честването на 70-годишнината от основаването на WFUNA, състояло се на именно във Великото херцогство на 2 август 1946 г., година след приемането на Устава на ООН.

Оттогава до днес WFUNA и нейните членки са единствените неправителствени организации, чиято основна мисия е да подкрепят принципите и целите на Организацията на Обединените нации.

Събитието представляваше възможност и да отпразнуваме постиженията на Федерацията и националните асоциации от основаването преди 70 години. В честването взеха участие представители на асоциациите-основателки от Австрия, Белгия, Дания, Франция, Унгария и Швейцария, заедно с по-късно присъединилите се България, Хърватия, Германия и Швеция.

В своята реч генералният секретар на WFUNA Бониан Голмохамади говори за ролята на Федерацията като строител на мостове и вестоносец на мира, обединяващ хората от държави в конфликт, настояващ за осъществянето на човешките права на най-уязвимите и популяризиращ Целите за устойчиво развитие на ООН. Той наблегна на острата необходимост от по-прозрачна и публична Организация на Обединените нации – от Съвета за сигурност и избора на Генерален секретар до подсилването на механизмите за поддържане на мира и защита на жертвите на военни конфликти по света.

14713542_10153974057481430_6597862439536166639_n

Със свои изказвания участваха министърът на външните работи и европейските въпроси на Люксембург Н.Пр. г-н Жан Аселборн, който отбеляза нуждата от засилване на ролята на ООН в поддържането на правовия ред и правата на човека на национално ниво; г-жа Дебора Сюърд, директор на Регионалния информационен център на ООН за Западна Европа, която се съсредоточи върху усилията на ООН по прилагането на Целите за устойчиво развитие; и г-жа Симено Бек, председател на Националната комисия на Люксембург за сътрудничество с ЮНЕСКО, която наблегна на важността от приноса на гражданското общество за по-силна и ефективна Организация на Обединените нации.
Тържеството бе предхождано от кръгла маса на делегатите на участващите национални асоциации за ООН, посветена на двустранното и многостранно сътрудничество в рамките на WFUNA. Участниците представиха своите най-успешни проекти през 2016 г. Представителят на българското Дружество за ООН г-н Ивайло Стоименов разказа за проектите “Заедно да посрещнем глобалните предизвикателства”, “17 стъпки” и “Да отворим границите в своите умове”, популяризиращи Целите за устойчиво развитие сред различни целеви групи – ученици, студенти, доброволци от цял свят и младежи- бежанци в България.