Световното развитие на цифровите технологии

0
1518
Снимка: World Bank

Снимка: World Bank

 

Доклада за световно развитие за 2016г.  цифрови технологии е подготвен от Групата на Световната банка и Конференцията на ООН за търговия и развитие. Докладът изследва влиянието на интернет, мобилните телефони, както и свързаните с тях технологии, върху икономическото развитие. Първата част на доклада показва, че потенциалните ползи от цифровите технологии са значителни, но често остават нереализирани. Втората част на доклада предлага политики за разширяване на мрежата за свързване. Докладът се основава частично на изследванията, проведени от Конференцията на ООН за търговия и развитие в областта на последиците от развитието на информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Създаване на работни места

Повишавайки заетостта и доходите в сектора на ИКТ, цифровите технологии насърчават приобщаването – сваляйки информационните бариери и разходите, те изграждат нови възможности за предприемачество и самостоятелна заетост. Те въвеждат нови участници, като например жените, на пазара на труда, позволявайки им да работят по различни схеми или от различни места.

Повишаване на продуктивността на работниците

Поемайки някои задачи, изпълнявани преди това работниците, цифровите технологии разширяват уменията им и увеличават тяхната производителност и доходи. Те свързват хората с работата и пазарите и улесняват натрупването на производствени активи. Това увеличава ефективността на пазара на труда и на икономиката като цяло, позволявайки на работниците и фирмите да управляват по-добре вече съществуващите активи. Цифровите технологии са от полза и на потребителите, тъй като свалят цените и увеличават разнообразието от достъпни стоки и услуги, като по този начин произвеждат потребителски излишък.

Правителствена отчетност

Цифровите технологии дават възможност на правителствата да получават редовна обратна връзка от потребителите на услуги, като по този начин подобряват качеството на обслужване. Те помагат на готови и способни правителства да служат по-добре на своите граждани, и засилват правителствената способност за овластяване на своите граждани по три начина:

– преодолявайки информационните бариери, те насърчават участието на гражданите в сферата на услугите;

– те позволяват на правителствата да управляват по-добре своите държавни служители;

– драстично намалявайки разходите за комуникация чрез използването на цифрови платформи, цифровите технологии дават възможност на гражданите да се свържат един с друг в безпрецедентен мащаб, стимулирайки гражданския глас и колективни действия.

Политики за разширяване на методите на свързване


Макар достъпът до цифровите технологии да е от жизненоважно значение, цялостното реализиране на предимствата им все още не е постигнато. През последното десетилетие, всички държави са се възползвали от бързото разпространение на мобилните комуникационни мрежи. Но само 15 на сто от гражданите в света имат достъп до високоскоростен интернет, а цените за обслужване варират значително. Това отразява неуспехите на политиките в някои държави, като например регулаторния план, проблемните приватизации, прекомерното данъчно облагане на сектора, или монополния контрол на международни портали. За да се справят с тези неуспехи, цифровите инвестиции се нуждаят от подкрепата на подобрени “аналогови допълнения”: регламенти, които позволяват на фирмите да се конкурират; обучения, които да осигуряват по-добри умения на хората в сферата на ИКТ; открити консултации по време на процесите на вземане на решения, свързани с индустрията и потребителите; и отчетни институции, които да реагират на нуждите и исканията на гражданите. Цифровите технологии могат, от своя страна, да разширят и укрепят тези допълнения – ускорявайки темпото на развитие.

Рискове

Макар ползите за потребителите да са значителни, те крият и рискове. Съществуват опасения за загуба на неприкосновеността на личния живот, както и рискове от претоварване с информация, тъй като все повече и повече информация е достъпна. Границата между свободното време и професионалните задължения също изтънява. Друг основен риск е свързан със скоростта на промените на пазара на труда – нестандартните форми на работа и по-късата им продължителност зачестяват, особено сред младите хора, а това може да доведе до унищожаване на работни места. В допълнение, не всички могат да се възползват автоматично от ползите на цифровите технологии, защото достъпът до интернет остава ограничен. Потребителите пък, които притежават достъп до него, се сблъскват все повече и повече с киберпрестъпността, нарушения на поверителността, и онлайн цензура.

Източник: UNCTAD

Върху материала работи Магдалена Райкова, стажант в UNA News Bulgaria