[:bg]Седмица на мобилните технологии в образованието[:]

0
1311
Снимка: scholarshipandgrants.com

[:bg]

Снимка: scholarshipandgrants.com

Седмицата на мобилните технологии в образованието е приоритет в дейността на ЮНЕСКО в областта на образованието. Вече шест години събитието се посещава от правителствени представители от над 50 държави членки и над 100 лектори.

Седмицата на мобилните технологии в образованието тази година ще се проведе от 20 до 24 март 2017 г. в централата на ЮНЕСКО в Париж. Тази година събитието ще включва симпозиум на 20-21 март; семинари на 22 март; стратегията „Labs“ – 23 март и политически форум на високо равнище, проведен в тясно сътрудничество с Международния съюз по телекомуникации (ITU) на 24 март. По време на тези събития ще се търсят начини как технологиите могат да подпомагат и да отговарят на образователните нужди на бежанците и другите обучаващи се и търсещи убежище.

В световен мащаб, бежанците наброяват над 21,3 милиона. В момента само 50 на сто от децата бежанци имат достъп до начално училище. Процентите продължават да намаляват, като само 22 процента от бежанците се записват в средно училище и само 1 процент преминават към по-висока степен на образование.

От ЮНЕСКО са разработили специална програма, която изследва как мобилните технологии могат  да се използват за насърчаване на по-нататъшно обучение, особено за уязвимите групи от населението. Върховния комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН) също работи за решаването на този въпрос. Организацията е създала звено за иновации, което развива нови способи за подпомагане на бежанци и си партнира с други организации за формиране на инициативата „Хуманитарен образователен усилвател“, която създава, поддържа и разширява авангардни образователни иновации. ВКБООН също така работи в партньорство с университети, организации и донори в рамките на „Консорциума за обвързано обучение и висше образование за бежанците“, който насърчава и координира предоставянето на качествено висше образование в контекста на конфликти, кризи и преследвания.

Днес светът се сблъсква с най-високите нива на мигриране по политически причини, регистрирани някога. ВКБООН счита, че 24 души биват принудени да напуснат домовете си всяка минута през 2015 г., четири пъти повече, отколкото преди десет години. Един от всеки 113 души е емигрирал поради конфликт или преследване. 51 на сто от бежанците в света са деца, много от които са били разделени от родителите си или пътуват сами.

Снимка: UNESCO

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]