Започна „Седмицата на ООН“, организирана от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Седмицата е посветена на 75-та годишнина на ООН и 65-та годишнина от членството на България в ООН. 

Ролята на ООН, това е организация на държавите членки и успехите на организацията зависят от това до колко те успяват да постигат компромиси, когато се стремят да постигат своите национални или групови интереси.“, заяви проф. Петранка Филева, зам.председател на Дружество за ООН в България. – Глобалните предизвикателства носят глобален отговор.

Темата за глобалния разговор, която ООН повдига, е „Бъдещето, което искаме, Организацията на обединените нации, от която се нуждаем: потвърждаване на нашия колективен ангажимент за мултилатерализъм – противопoставяне на COVID-19 чрез ефективни многостранни действия.“

ООН не е просто Съветът за сигурност на ООН, Общото събрание на ООН или Социалният икономически форум. Според жаргона на ООН, те са „първото ООН“. „Второто ООН“ наричаме специализираните организации или агенциите на ООН – УНИЦЕФ, ЮНЕСКО, ВКБООН и много много други, които събират експертния елит на света. Експертите в тези организации изследват, обсъждат, предлагат и разработват концепции за икономическия свят, като с това работят и за по-добро управление на държавите членки, и „третото ООН“ е т.н. неправителствен сектор, който влияе силно върху хората.

ООН често е обвиняема в идеализъм и поставяне на непостижими цели. И наистина е вярно, че ако оценяваме дейността на ООН в краткосрочен план, всичко направено може да изглежда безполезно харчене на ограничен публичен ресурс. Целите на ООН обаче не са краткосрочни и често дават резултати едва след 20-30 години или дори повече. В общата картина на съвременния свят това може да се види в нови видове поведение в производството, потреблението, отношението към другите. Вижда се и в променените ценности на младите.

Събитията можете да следите на страницата на Дружеството за ООН в България.