Силата на местната демокация, благодарение на учители и журналисти

0
1113

На 20 и 21 юни се проведе семинар за учители и журналисти в рамките на проект “Млади репортери за местна демокрация”. В него взеха участие представители на местни медии и педагози от градовете Варна, Велико Търново, Карнобат, Монтана и Пловдив.

Обучението бе организирано от двама обучители от Дружеството за ООН в България и лектори в лицето на проф. Петранка Филева, проф. д-р Мария Нейкова (Софийски университет „Свети Климент Охридски“) и гл. ас. д-р Илия Вълков (Университет за национално и световно стопанство) от Фондация “За ново партньорство в журналистиката”.

През първия ден бяха разгледани темите свързани с т.н. гражданска журналистика и ролята на регионалните медии. Важен инструмент, който се открои, бе Законът за достъп до обществена информация.

Проф. д-р Нейкова започна своята презентация с това, че „всичко е насочено към това да бъдем активни граждани, както и да стимулираме младите хора да бъдат активни, граждански ангажирани на местно равнище, в града, в който живеят и учат“ . Тя уточни, че става дума за „участието в публични дебати„.

В рамките на втория ден, учителите и журналистите успяха  заедно да набележат следващите стъпки в продължаването на дейностите по проекта – планиране на срещи с журналисти, обучения на ученици и създаване на училищни редакции.

Обучителният семинар се проведе като част от дейностите по проект “Млади репортери за местна демокрация”, който се изпълнява от Дружество за ООН в България в партньорство с Фондация „За ново партньорство в журналистиката“ с финансовата подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Млади репортери за местна демокрация“ е подобряване демократичната култура и гражданска осведоменост.