[:bg]Стаж в европейските институции – какво, как, кога и къде?[:]

0
1997

[:bg]

Миналият месец бе посветен на възможностите за професионална реализация, стаж и доброволчество в европейските институции. Две събития бяха организирани съвместно с Представителството на ЕК у нас и „Кариери“, като едното беше фокусирано върху работните позиции, а другото – върху стажантските. Настоящата статия представя обобщение на споделените по време на събитията насоки и препоръки, свързани с процедурите по кандидатстване, позициите за стаж, продължителността на практиката и други.

Преди всичко е нужно да се уточни, че институциите, към които младежите могат да се насочат са не само Европейската комисия (ЕК) и Европейския парламент (ЕП), но така също и Комитета на регионите, Омбудсмана, Европейската централна банка, Европейската служба за външна дейност и др.

Преди да предприемете конкретни стъпки по кандидатстване, следва да помислим с какво точно искаме да се занимаваме както по време на стажа, така и в бъдеще. Друг важен момент е дали сме готови да работите на стажантската неплатена позиция и за какъв период.

Стела Даскалова, посланик на EU Careers за България, обяснява подробно какви са възможностите и пътищата, по които младежите да се впуснат в това предизвикателство. В своята презентация тя представи два от най-популярните варианти за кандидатстване в ЕК и ЕП. За ЕК това е т.нар. Blue Book Traineeship, предлагащ стаж за период от 5 месеца в Брюксел, Люксембург или в някое от представителствата на ЕК в държавите-членки. Документи могат да се подават за някой от двата профила – общ или преводачески, като за втория е необходимо да се представят конкретни преводи или доказателства за предишен опит. Периодите на провежда на този вид стаж за 2018 г. са два: от 1 март и от 1 октомври. Повече информация може да откриете тук.

Не бива да се пропуска фактът, че всяка година кандидатстват около 10 000 души, от които 2000 остават резерви, а едва 600 биват одобрени. „Затова е от ключово значение да намерите това, което ви прави различен и по-добър от другите и да го демонстрирате вписвайки в своето CV релевантен опит, доброволчество, преминати допълнителни обучения, работа в НПО, участие в международни програми като младежки обмени или студентска мобилност, спечелени конкурси или специфични умения. Добро впечатление прави и, ако не сте подали документите си в последния момент, а сте били от първите. Това ви спестява и вероятността да пропуснете нещо малко, което да доведе до анулирането на вашата кандидатура.“ – съветва Стела Даскалова.

Платеният стаж в ЕП също е с продължителност 5 месеца и се реализира по програмата „Робер Шуман“. И тук изискванията са да владеете минимум два официални европейски езика и да притежавате диплома за завършено висше образование, поне за степен „Бакалавър“. Съществуват три варианта за стаж: общ профил, профил журналистика (за него трябва да представите опит в публицистиката) и профил „Награда Сахаров“, насочен към младежи с интерес към правата на човека. Периодите за провеждане на стажа са отново както тези за ЕК: от 1 март или от 1 октомври, като кандидатстванията са съответно от 15 август до 15 октомври и от 15 март до 15 май. Тук може да откриете повече информация за документите, условията и изискванията.

Освен всичко, обобщихме за вас ключовите изисквания, които са общи за всички стажове в европейските институции:

  • Да владеете поне два европейски езика, единият от които да е английски;
  • Да сте гражданин на страна членка на Европейския съюз;
  • Да притежавате диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висшето образование (минимум бакалавър);
  • Да покажете опит в гражданския сектор, било то като доброволец или активист към някоя организация;
  • Участие в младежки обмени и проекти по програма „Еразъм+“ прави добро впечатление;
  • Кандидатстване на време, а не в последния момент!

 

Повече за събитието в Дома на Европа тук.

Повече за стажовете в европейските институции тук.

Снимки: European Parliament и European Youth Event.

Материалът изготви: Светла Цончева[:]