[:bg]Стани доброволец към ЮНЕСКО по проекти, свързани със световното културно наследство[:]

0
2766

[:bg]

ЮНЕСКО стартира кампания за набиране на доброволци по проекти, свързани със световното културно наследство, в рамките на програмата за образование в сферата на културното наследство.

Доброволците по проектите ще имат възможност да се запознаят отблизо и да работят на обект на световното наследство или на обект, вписан в Индикативната листа. Дейността им ще бъде свързана с консервационни дейности, комуникация с местните общности, дейности по популяризиране на археологически обекти и др. Доброволческата програма е отворена за всички желаещи да се включат и предлага възможности за обмен на знания и опит между студенти, изследователи и докторанти по археология, културология и сродни научни дисциплини.

България участва в програмата с обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България” (Frontiers of the Roman Empire – the Danube Limes in Bulgaria), вписан в Индикативната листа през 2016 г. Проектът се осъществява от Българското археологическо сдружение с партньори Историческият музей в град Видин и Община Димово. Доброволци за работа по обекта се търсят за периода 12-26 август 2017 г.

Всеки, който желае да се включи като доброволец по проекта, може да  се свърже с основния организатор за България – Българското археологическо дружество – на имейл bularchaeo@archbg.net.

Подробна информация за кампанията, проектите по региони и държави може да намерите тук. Информация за целите и планираните дейности по българския проект може да намерите в секцията с проекти от региона на Европа.[:]