Стартира нов глобален алианс за премахване на СПИН сред децата до 2030г.

0
170

Докато повече от три четвърти от възрастните, живеещи със СПИН получават някакъв вид лечение, броят на децата, които получават такова е едва 52%. В отговор на това стряскащо несъответствие, агенциите на Съвместната програма на ООН за ХИВ и СПИН, УНИЦЕФ, СЗО и други сформираха глобален алианс за предотвратяване на нови случаи на заразяване с ХИВ и гарантиране, че до 2030 г. всички ХИВ-позитивни деца ще имат достъп до животоспасяващо лечение.

Новият Глобален алианс за прекратяване на СПИН сред децата до 2030 г., съставен от агенции на ООН, групи на гражданското общество, правителства и международни партньори, беше обявен на знаковата Международна конференция по СПИН, която приключва във вторник в Монреал, Канада.

„Здраво, информирано поколение“

В изказването си на конференцията Лимфо Нтеко от Лесото сподели пътя си от изненадващата диагноза ХИВ до пионерството на ръководената от жени програма „mothers2mothers“ за борба с гестационното предаване на ХИВ. Когато е диагностицирана по време на нейната бременност, г-жа Нтеко подчертава значението на лидерството в общността в борбата с ХИВ:

„За да постигнем успех, се нуждаем от здраво, информирано поколение млади хора, които се чувстват свободни да говорят за ХИВ и да получават услугите и подкрепата, от които се нуждаят, за да предпазят себе си и децата си от ХИВ“, каза тя пред делегатите.

„В продължение на осем последователни години mothers2mothers е постигнала практическо елиминиране на предаването на ХИВ от майка на дете за нашите регистрирани клиенти – това показва какво е възможно, когато позволим на жените и общностите да създават решения, съобразени с тяхната реалност.“ 

Акцентът на г-жа Нетко върху лидерството на общността сега ще бъде подкрепен от ресурсите на международна коалиция.

Четири стълба за действие

Заинтересованите страни в алианса определиха четири стълба за колективни действия:

  1. Преодоляване на различията в лечението на кърмещи юноши и жени, живеещи с ХИВ, и оптимизиране на непрекъснатостта на лечението.
  2. Предотвратяване и откриване на нови случаи на заразяване с ХИВ сред бременни и кърмещи юноши и жени.
  3. Насърчаване на достъпно тестване, оптимизирано лечение и всеобхватни грижи за бебета, деца и юноши, изложени на риск от заразяване с ХИВ и живеещи с него.
  4. Отчитане на равенството между половете и социалните и структурните бариери, които затрудняват достъпа до услуги.

Потенциалният успех на алианса се основава на неговия обединяващ характер. Изпълнителният директор на UNAIDS Уини Бянима твърди, че „като обединим новите подобрени лекарства, новия политически ангажимент и решителната активност на общностите, ние можем да бъдем поколението, което ще сложи край на СПИН при децата. Можем да спечелим това – но можем да спечелим само заедно.“

Само чрез сътрудничество на всички нива на обществото могат да се създадат цялостни решения за ефективно предотвратяване на по-нататъшното предаване на ХИВ, казва UNAIDS.

Чрез локализиране на решенията, като същевременно се мобилизират ангажименти и ресурси в световен мащаб, алиансът има за цел да стимулира иновациите и да усъвършенства техническите постижения, необходими за решаването на този неотложен проблем.

Източник