[:bg]Стратегия на ЕС за младежта за периода 2019 – 2027 г.[:]

0
2728
Снимка: Pixabay

[:bg]Младите хора в Европа търсят своето място в съвременния динамичен живот – свят на политически и технологически иновации. Необременени от спомени за минали епохи и събития, те са онази социална група, която носи заряда на бъдещето, притежава потенциала да “разбие стъкления похлупак” и да формулира своята визия за положителна промяна.

В този контекст Стратегията на Европейския съюз за младежта за периода 2019 – 2027 г. е не просто рамка от принципи и приоритети, изразяващи визията на европейските политици за развитието и бъдещето на младите хора. Целта на тази инициатива е младежите да получат сигурност, устойчивост и умения, чрез които да се адаптират в променящия се свят. Тя е символ на подадена ръка към всички нас, младежите, и трябва да осъзнаем, че инициативата е двупосочна. Длъжни сме да поемем подадената ръка с ентусиазъм, отговорност и ангажираност. Само така ще отчетем напредък и положителна промяна в рамките на Стратегията.

През следващите 8 години приоритет в дейността на европейските институции с оглед приетата Стратегия ще бъдат няколко основни момента:

  1. Осигуряване на възможност младите хора да бъдат творци, “архитекти” на собствения си живот чрез подпомагане на тяхното образование, на личностното и професионалното им развитие;
  2. Акцент върху политиката на европейските институции в областта на трудовата заетост, здравеопазването и социалното приобщаване на младите европейци;
  3. Създаване на необходимите механизми, чрез които младите хора да бъдат не просто статисти на политическата сцена, а личности с активна гражданска позиция, носители на идеята за положителна промяна, вдъхновена от ценностите на ЕС и европейската идентичност.

В този дух на 7февруари 2019 г. в Дюселдорф, Германия се проведе Граждански диалог с представители на европейската младеж, иницииран от Комисаря по образованието, културата, младежта и спорта Тибор Наврачич. В негово лице младежите получиха гаранция за конструктивен диалог между европейските институции и регионалните младежки организации. Темата за участието на младежите в политическия живот на Европа е особено актуална с оглед предстоящите избори за Европейски парламент през м. май 2019 г. Необходимостта от промяна в работата на Парламента е безспорна, но отговорността за осъществяването на тази промяна почти изцяло комуникира с младежката ангажираност.

Ключов момент от диалога в Дюселдорф беше и необходимостта от приобщаване на младите към идеала за обединение и интеграция. Безспорно идеята за “заедност” е труднопостижима с оглед мащабите на Стария континент, но без нея европейската интеграция е немислима. Според Тибор Наврачич: “Инвестирането в образованието, младежта и културата е от ключово значение за изграждането на устойчива, сплотена Европа.

Тези инвестиции са безспорен факт – над 22 400 са финансираните проекти за научни изследвания по програмата “Еразъм+”, а повече от 400 000 студенти и преподаватели са заминали през учебната 2016/2017 година за водещи европейски университети. С това общата бройка на участниците по програмата “Еразъм+” от 2014 г. насам достига над 1,1 милиона.

В рамките на Стратегията за младежта се гарантира съвкупност от действия за проправяне на пътя към европейското пространство за образование. Така се създават възможности за младите хора от различен произход да реализират пълния си потенциал, да намерят обещаващи перспективи за реализация и да заемат активна роля в европейския политическия живот – важни градивни елементи за бъдещето на ЕС.


Материала изготви: Джоана Зада[:]