Съветът за сигурност на ООН с важна резолюция за Сирия

0
4129

658018SyriaResolution

На 18 декември Съветът за сигурност на ООН прие първата резолюция, която предвижда конкретни стъпки за прекратяване на конфликта в Сирия. На ООН е отредена ключова роля във връзка с организацията на преговорите между враждуващите страни, оказване на съдействие при сключването на примирие в най-кратки срокове, създаване на нова конституция и провеждането на избори.

Преди гласуването на резолюцията, Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун говори пред Съвета за сигурност и го информира за срещата си с Международната група за подкрепа на Сирия, съставена от Арабската лига, Европейския съюз, ООН и 17 държави, включително САЩ и Русия, проведена по-рано същия ден. „Виждаме държава в руини, милиони хора от населението й разпръснати по света и вихрушка от радикализъм, която предизвиква регионалната и глобалната сигурност – каза той. – Това е първата резолюция, която се фокусира върху намирането на политически път за разрешение на кризата и маркира много важна основа, върху която трябва да надграждаме“.

Резолюцията призовава за началото на политически процес, ръководен от сирийците и подпомогнат от ООН. Предвижда се официалните преговори между опозицията и правителството да започнат в началото на януари, в рамките на 6 месеца да се установи стабилно управление на страната, а до 18 месеца да бъде приета нова конституция и да се проведат честни и свободни избори, в които цялата сирийска диаспора да има право на глас. Предвидените стъпки и срокове потвърждават решенията, взети в Женева през 2012 г. и миналия месец във Виена, на срещата на Международната група за подкрепа на Сирия.

Подчертава се необходимостта от сключване на примирие в най-кратки срокове и неговата неразривна връзка с преходния политически процес. Отправена е молба към Бан Ки-Мун чрез офиса на Специалния пратеник за Сирия Стефан де Мистура да се определят условията на примирието и да бъде изготвен план за влизането му в сила. Същевременно се призовава държавите-членки и най-вече тези от Международната група за подкрепа на Сирия активно да сътрудничат за неговото сключване, включително чрез оказване на натиск върху участниците в конфликта. Във връзка със съблюдаването на примирието и установяване на механизми за спазването му, Съветът за сигурност помоли Бан Ки-Мун да докладва за различните възможности в рамките на един месец.

Резолюцията призовава враждуващите страни незабавно да осигурят безопасен достъп на хуманитарна помощ из цяла Сирия и да освободят задържаните лица, особено жените и децата. В допълнение, да бъдат прекратени атаките срещу цивилни, включително срещу медицински съоръжения и персонал. Подчертава се критичната нужда от създаване на условия за безопасно и доброволно завръщане на бежанците и вътрешно разселените лица по техните домове.

Отново се напомня поетият ангажимент от държавите членки за предотвратяване и потискане на дейността на терористични групировки като „Ислямска държава“, фронт „Нусра“ и други, свързани с Ал Кайда. Приветстват се действията на Йордания по изготвяне на единен списък с терористичните групировки.

„ООН е готова да поеме тези важни задачи. Сирийците страдаха достатъчно. Призовавам за визионерство и лидерство, с оглед на преодоляването на различията. Появи се възможност за мир, ваш дълг е да я уловите“ – каза Бан Ки-Мун като добави, че има нужда от по-активно женско участие в преходния процес. В заключителната част Съветът за сигурност изрази готовност да остане активно ангажиран със ситуацията в Сирия и призова Бан Ки-Мун да докладва за прилагането на резолюцията в рамките на два месеца.

Изготвил: Радост Карамихалева

Източник: UN News

Снимка: UN Photo/Rick Bajornas