Съветът за сигурност на ООН с подновени санкции срещу Южен Судан

0
1205
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons

На 7-ми април Съветът за сигурност на ООН единодушно прие резолюция 2280 (2016), с която поднови санциите си срещу блокиращите усилията за мир в Южен Судан. Отчитайки застрашаващата сигурността в страната ситуация, Съветът наложи на вражуващите фракции международна забрана за пътуване и замразяване на финансовите средства за удължен срок до 1-ви юни 2016 г.

С приемането на резолюцията, съгласно чл. 41 от Хартата на ООН, Съветът за сигурност също така удължи мандата на Панела от експерти, ръководещи мисията, до 1 юли. Това решение беше взето с презумпцията, че срокът може да бъде удължен допълнително.

Припомняме, че според доклад на Върховния комисар на ООН по правата на човека от 11-ти март държавната власт в Южен Судан носи най-голяма отговорност за нарушаването на човешките права в страната. Вследствие вътрешната политическа борба между президента Салва Кир и бившия президент Риек Макхар 2 милиона души бяха разселени, хиляди убити, а над 7 милиона бяха изложени на глад и болести.

Съветът за сигурност  все пак приветства прогреса по някои от точките, предвидени в преходно такова от 17 март. Те включват изпълнение на посочените в изявлението мерки за сигурност в Джуба и завръщането на членове от Суданската народноосвободителна армия в опозиция (SPLA-IO) в столицата.

Съветът призова към спазване на резолюцията с цел бързото разрешаване на конфликта и потвърди непоколебимата си подкрепа към народа на Република Южен Судан.

Източници: UN News Centre, UN

Изготвил: Мирела Христова