Съветът за сигурност поиска разполагане на полиция в Бурунди

0
949
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons

Съветът за сигурност поиска от Бан Ки-Мун да бъдат проучени възможностите на правителството и регионалните участници за разполагане на полицията „с цел увеличаване капацитета на Организация на Обединените нации, наблюдение на сигурността, прогрес в пряко приложимото право и поощряване на правата на човека“ в страната, съобщава UN News Centre.

С дълбока загриженост относно продължаващото насилие, политическа безизходица и съпътстващите сериозни хуманитарни последици в Бурунди, Съветът за сигурност поиска от генералния секретар на ООН да представи опциите за разполагане на полицейски части на ООН в 15- дневен срок, след консултация с правителството на Бурунди и в сътрудничество с Африканския съюз.

Задачата на Бан Ки-Мун е свързана и с повишаване на ангажираността на ООН в страната чрез укрепване на екипа на специалния съветник за предотвратяване на конфликти с цел ефективна работа с Бурунди и други заинтересовани страни.

Бурунди попадна в криза през миналия април, когато президентът Нкурунзиза реши да се кандидатира за спорен трети мандат, който спечели през юли. Към днешна дата се съобщава за повече от 400 убити, повече от 250 000 емигранти и още хиляди арестувани.

В своята резолюция, Съветът за сигурност настоя за въздържане от всякакъв вид действия, заплашващи мира и стабилността в страната. Подчерта също, че в момента е изключително важно да бъде свикан приобщаващ диалог, въз основа на спазването на Конституцията и споразумението Аруша, както и в координация с всички заинтересовани страни, ангажирани с намирането на мирно решение. Диалогът е с цел намиране на мирно, консенсусно решение на настоящата криза.

Приветствайки съгласието на властите в Бурунди за увеличаване броя на наблюдателите на човешките права и военни експерти на Африканския съюз, Съветът призова за пълно и бързо разполагане в Бурунди. Отбеляза също, че до този момент са разпределени 30 наблюдатели на човешките права и 15 военни наблюдатели и призова правителството на Бурунди и други заинтересовани страни за пълно сътрудничество.

С резолюцията на 15-членния Съвет държавите членки ясно изразяват намерението си да обмислят мерки срещу всички участници, в и извън Бурунди, чиито действия и изявления допринасят за насилието и пречат за намирането на мирно решение.

 

Изготвил: Радостина Ненкова

Източник: UN News Centre