Съветът за сигурност удължи мандата на Мисията на ООН в Централноафриканската република

08-18-2015CAR_Peace
UN Photo/Catianne Tijerina

На 26.04. (вторник) Съветът за сигурност на ООН удължи мандата на Интегрираната многостранна  мисия на ООН за стабилизиране в Централноафриканската република (MINUSCA), до 31 юли. Причината за това действие е, че ситуацията в страната представлява заплаха за международния мир и сигурност.

Съгласно резолюция 2281 (2016) на Съвета, 15-членният орган упълномощи Мисията да предприемат всички необходими средства и мерки, за да изпълнява мандата си в рамките на своите възможности.

Съветът приветства мирното организиране на конституционния референдум, провел се на 13 декември 2015 г. и законодателните и президентски избори през декември 2015 г., и февруари и март 2016 г., както и встъпването в длъжност на президента Фостен Арканж Туадера на 30 март.

В допълнение, Съветът призна, че бъдещия мандат на MONUSCO трябва да се адаптира спрямо „новите обстоятелства, произтичащи от края на прехода, в тясна съгласие с новоизбраните органи“.

Също така, Съветът поиска Генералният секретар да проведе стратегически преглед на Мисията, за да се гарантира, че бъдещата мандат ще бъде „правилно конфигуриран и адаптиран към стабилизиране на заобикалящата среда след прехода, който поддържа усилията за изграждане на мира“ в Централноафриканската република.

Съветът поиска и Генералният секретар да представи препоръки на Съвета до 22 юни.

 

Източник: UN News Centre

Изготвил: Светослава Димитрова