Съветът на Европа с мерки за повече сигурност по време на спортни събития

Снимка: Council of Europe
Снимка: Council of Europe
Снимка: Council of Europe

По време на срещата на заместник-министрите на Съвета на Европа на 4 май бе приета Конвенция за интегрирана безопасност, сигурност и услуги по време на футболни мачове и други спортни събития. Според взетото от заместник-министрите решение, Конвенцията ще бъде открита за подписване на 3 юли 2016 г.

Освен това решение свързано с въпросите за младежта и спорта, в дневния ред, на срещата залегнаха точки свързани с демокрацията и други политически въпроси, социалната сплотеност и човешките права, както и точка свързана с Парламентарната асамблея, в която бяха обменени мнения с председателя на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, Педро Аграмунт.

Заместник-министрите взеха редица решения свързани с шестмесечния доклад на генералния секретар на Съвета на Европа относно конфликта в Грузия.

В рамките на срещата бе обсъдена Препоръка 16 на Европейската комисия срещу расизъм и нетолерантност (ECRI), свързана със защита на неправомерно пребиваващи мигранти от дискриминация. Комисията представлява орган на Съвета на Европа, състоящ се от независими експерти, които извършват мониторинг на проблемите свързани с расизъм, ксенофобия, антисемитизъм, нетолерантност и дискриминация.

В точка свързана с образованието и културата бяха обменени мнения с генералния директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова.

В рамките на настоящето българско председателство на Съвета на Европа срещите на заместник-министрите се председателстват от посланик Катя Тодорова, постоянен представител на България към Съвета на Европа.

България поема шестмесечното ротационно председателството на Комитета на министрите на Съвета на Европа на 10 ноември 2015 г. Страната е член на Съвета от 1992 г. като прокламира основните принципи заложени в съществуването на международната организация, а именно: демокрация, човешки права и върховенство на закона. 

bg_coe-300x105

Източник: Съвет на Европа