[:bg]Съветът на ООН по правата на човека изисква цялостно проучване върху правата на младите хора[:]

0
1253

[:bg]На 22 юни, по време на 35-тата сесия на Съвета на ООН по правата на човека, се прие Резолюция относно правата на човека и младежта, която бележи стъпка напред към реализиране целите на правата на младите хора.

Съветът най-вече изисква от Върховния комисар на ООН по правата на човека да проведе подробно проучване относно:

  • изпълнението на правата на човека по отношение на младите хора;
  • идентифицирани случаи на дискриминация при изпълнение на човешките правата на младите хора;
  • идентифицирани добри практики относно пълното и ефективно упражняване на правата на човека за младите хора;
  • приноса на младежта за осъществяването на правата на човека в обществото.

Резолюцията изрично споменава представителите на младежките организации като съответни заинтересовани страни, да бъдат консултирани, наред с другите. Докладът ще бъде изготвен преди 39-та сесия на Съвета през септември 2018 г.

Младежкият форум и други заинтересовани страни призоваваха през последните години за подготвяне на подобен доклад, включително по време на дискусията по въпросите на младежта и правата на човека към Съвета, която се проведе през септември 2016.

Ние очакваме да започнем с консултацията и насърчаваме службата на Върховния комисар по правата на човека да се консултира с колкото се може повече младежки организации. Този процес осигурява изключително ценна възможност да се постави фокус върху дискриминацията, с която се сблъскват младите хора и препятствията, които срещат при прехода към зрялост.

С цел да повлияе на младежта, изследването трябва да идентифицира конкретни начини, чрез които ООН и държавите-членки, да сложат край на дискриминацията, пред която са изправени младите хора и да се осигури пълният обем от права.

Текстът на резолюцията може да се намери тук.

 

Материала подготви: Диляна Недева[:]