Участие на българските младежки делегати към ООН в заседание на Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН

Ралица Диканска

0
789

Българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов, взеха участие в заседание на Работната група на Съвета на ЕС по въпросите на ООН, провело се на 21 януари в Брюксел.

За първи път младежки делегати към ООН се включват в срещата с консултативна цел, като заключението на Работната група бе този вид консултации да започнат да се случват на годишен принцип. По-добра координация и комуникация, както и засилено сътрудничество между делегатите, бяха насърчени като мерки за постигането на европейска идентичност, чувство за сплотеност и обединение. В изпълнението на тази задача ще се включат Европейската служба за външна дейност и Европейският младежки форум.

Присъстваха делегати от ЕС от следните държави – България, Белгия, Люксембург, Дания, Латвия, Ирландия, Естония, Румъния, Словакия, Словения, Италия, Финландия, Холандия, Германия и Швеция. На заседанието се дискутираха важни за младежта теми в национален и международен план – мобилизирането на младите хора в Европа за мултилатерализъм, климатичните промени и “Зелената сделка”, както и мира, и дигиталната сигурност. В подкрепа на идеята за мултилатерализъм, България напомни за помощта, която е оказала на Република Италия в установяването на програмата “Младежки делегати към ООН” и ги поздрави за постигнатия прогрес – пример, че българският модел е успешен. Това вдъхнови редица представители на държави, които все още не излъчват младежки делегати, да потърсят съвети и насоки от Дружеството за ООН в България и българските младежки делегати към ООН как да осъществят Програмата обратно в своите страни. Не на последно място, България даде пример за най-важната цел в мобилизацията за мултилатерализъм сред българските младежи, а именно споделянето на знание, работа, умения и политики отвъд държавните граници и ЕС като програмата Еразъм+.

Младежките делегати единодушно изразиха необходимостта от по-достъпни информационни канали за младите, чрез които да научават за ЕС и ООН, и за кампаниите, които те организират. Също така настояха за по-широко младежко участие и овластяване, а като добра практика Богомила и Минко посочиха подкрепата от Министерството на външните работи към Програмата “Български младежки делегати към ООН”. Те отправиха апел към страните, които все още се колебаят в активната роля на младите хора да ги включат в процесите на вземане на решения.

Богомила и Минко се подготвиха и участваха в заседанието с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е една от най-добрите в световен мащаб. В България тя се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи. Партньори на Програмата са и други институции, както и организации от неправителствения сектор.