Финансовите лидери се ангажират с изследването на възможности за „зелено“ финансиране

0
2076
Снимка: UNEP
Снимка: UNEP
Снимка: UNEP

Министрите на финансите и управителите на централните банки на страните с най-големи икономики – Г-20, се срещнаха на 27 февруари и проучиха начините за екологизиране на 90 трилиона щатски долара. Това са необходимите приходи от инвестиции за следващите 15 години, за да се постигнат глобалните цели за устойчиво развитие на климата.

Под китайско председателство своята работа стартира Зелената финансова изследователска група на Г-20. Всъщност тя се председателства съвместно от Китай и Великобритания и цели да мобилизира частни капитали за „зелени“ инвестиции.

В обръщение към финансовите министри на Г-20 и губернаторите на Шанхай, изпълнителният директор на Програмата за околна среда на ООН Ахим Щайнер каза: „Финансирането на зелен преход е от съществено значение за устойчив просперитет в дългосрочен план, а също и за справяне с непосредствените опасения на финансовите министри и управителите на централните банки относно насърчаването на растежа, заетостта и финансовата стабилност“.

Програмата на ООН за околна среда действа като секретариат на Зелената финансова изследователска група като вече две десетилетия гради своя опит в областта на „зелените“ финанси.

Още от 1992 г. финансовата инициатива на Програмата събра над 200 обществени и частни финансови институции, за да се ускорят промените в сектора на финансиране. Нейното портфолио „Коалиция за декарбонизиране“ в момента ръководи декарбонизация на стойност над 600 млрд. долара от активи.

През 2014 г. Програмата за околна среда на ООН започна проучване на дизайна на Устойчива финансова система. В нейния доклад „Финансовата система, която е нужна“, изнесен на годишната среща на МВФ и Световната банка в Лима през октомври 2015 г., се подчертават новаторските действия от страна на централните банки и финансовите министерства, както и от фондовите борси, рейтинговите агенции и органите по стандартизация. Привеждането на динамика във финансовите пазари стимулира резултати за устойчиво развитие.

Необходимите инвестиции в „зелено“ финансиране ще трябва да идват основно от частни финансови и капиталови пазари. Работната група за „зелено“ финансиране съвместно със сътрудничеството на Народната банка на Китай и Програмата за околна среда на ООН, идентифицира набор от 14 предложения през 2015г., обхващащи  фискални, регулаторни, съдебни и институционални нововъведения, за да се насърчи устойчивото финансиране. Нейният доклад отчита, че Китай ще има нужда от около 600 милиарда долара годишно за „зелени“ инвестиции, от които 85 на 100 ще трябва да дойдат от частния сектор.

По време на срещата с господин Йи Ганг – заместник-управител на Народната банка на Китай, която се проведе в кулоарите на събирането на Г-20, г-н Щайнер обсъди възможностите за продължаване на сътрудничеството между Програмата на ООН за околна среда и Народната банка на Китай. Представителят на ООН се срещна също и с мениджъри на Азиатската инвестиционна банка за инфраструктура, Банката за индустриално развитие и Банката за ново развитие.

Докато беше в Шанхай изпълнителният директор се възползва и от възможността да изнесе лекция пред студенти и преподаватели в университета в Тонгжи, който е партньор на Програмата на ООН за околна среда в Института за околна среда и устойчиво развитие на Тонгжи.

Източник: UNEP