Финансови трудности, дискриминация, липса на болници: Какви са причините едно дете да не получава необходимата здравна грижа?

0
976
Източник: Pixabay

Проучване на „U-Report” представя мнението на младите по темата

Както личната свобода и неприкосновеност, така и достъпът до здравеопазване е конституционно право на всеки български гражданин и като такова, то не би трябвало финансовото положение да се превръща в пречка за получаването му. Още по-малко здравна грижа не бива да бъде отказвана на децата.

Уви, често идеалът е пометен под килима и се случва точно обратното.

С прекъснатите здравни услуги и нарастващата бедност заради пандемията от COVID-19, „бъдещето на цяло поколение деца“ е изложено на риск. Правителствата по целия свят мобилизират милиарди долари, за да спасят икономиките си от предстоящата световна криза, но дългосрочното въздействие на пандемията върху образованието, пълноценното хранене и най-вече получаването на здравна грижа за децата може изцяло да преобърне живота им, предупреждава УНИЦЕФ.

Хиляди детски животи са заложени на карта

УНИЦЕФ заявява, че ако прекъсванията в услугите и нарастващото недохранване продължат, това може да доведе до около 2 млн. допълнителни детски смъртни случаи и 200 000 допълнителни мъртвородени деца през 2021 г.

От Детския фонд на ООН добавят, че броят на децата, живеещи в бедност по различни причини, които нямат достъп до образование, здравеопазване, пълноценна храна, жилище, хигиенни условия и вода, е скочил с 15% в световен мащаб и бележи ръст от 150 млн. деца към средата на 2020 г.

Проучване на „U-Report”

На фона на стряскащите данни, „U-Report Bulgaria” прави свое проучване дали децата и младите хора имат достъп до здравна грижа, което показва, че над една трета от младежите смятат, че финансовите затруднения са водеща причина за това едно дете да не може да получи здравна помощ в населеното място, където живее. За близо 30% от U-Репортерите пък основна пречка за това е неразпознаване на здравния проблем от страна на близките.

Източник: U-Report

Почти 85% от отговорилите U-Репортери смятат, че родителите нямат никаква или имат недостатъчна информация и подкрепа, за да осигуряват достъп на детето си до здравна грижа.

Източник: U-Report

Анкетираните младежи не открояват като основен проблем за достъп до здравеопазване на децата липсата на здравни заведения. Според 41% броят на здравните заведения в техните населени места е достатъчен, а според една трета е недостатъчен.

Източник: U-Report

В същото време над половината от отговорилите U-Репортери смятат, че държавата прави твърде малко за задоволяване нуждите от здравна грижа на децата в България.

Източник: U-Report

Независимо къде се намираме и какво е социалното ни положение, вярвам че младите хора са наясно, че винаги трябва да си помагаме, именно затова на следния линк може да откриете полезни ресурси за вашето здраве, ако някога изпаднете в трудна ситуация.

Какво е „U-Report“ и защо е важно? 

„U-Report България“ е част от глобална мрежа на УНИЦЕФ и партньори, където всяко дете и млад човек на възраст 14-29 години може да даде мнението си по различни теми и да получава ценна информация от общите проучвания.

Мрежата използва популярния чат „Viber“, където регистрираните деца и младежи получават регулярни допитвания, полезна информация и препращане към различни услуги, подходящи за тях.

Съдържанието на всяко предложено допитване и всяка информация, както и всяка публична проява на „U-Report“, се обсъждат в широк кръг от организации, експерти и деца и млади хора, за да бъде възможно най-полезно. Резултатите от всяко допитване, както и всяка предложена на потребителите информация, са достъпни публично на сайта на U-Report за България.

Вижте как да се регистрирате и да давате вашето мнение ТУК.

Допитването на „U-Report България“ е част от пилотния проект за тестване на „Европейската гаранция за детето“ в България, който се изпълнява с подкрепата на УНИЦЕФ.  „Европейската гаранция за детето“ е инициатива на Европейската комисия, която цели да осигури на най-уязвимите деца в Европейския съюз ефективен и безплатен достъп до здравеопазване, образование, детски грижи, приемливо жилище и подходящ хранителен режим.

Източници