ФК Валенсия в подкрепа на равенството между половете

0
1291

 

imagen47097g

Равенството между половете в Испания вече е видима – една от Целите за устойчиво развитие на ООН изпълнява функциите на обществен арбитър и не позволява половите предразсъдъци да пречат на интересите на жените, независимо от какво естество са те. Жените в ООН са активни – те работят усилено върху идеите си и да отстояват позицията си.

Организацията „Жени ООН“ и футболният клуб Валенсия съвместно се застъпват за равенството между половете, след като веднъж вече обединиха усилия през 2015-та. Испанският футболен клуб е първият по рода си, който подкрепя „ООН Жени“ и предоставя подкрепа на организацията. В рамките на партньорството, жените на ООН и  ФК Валенсия организират иновативен международен уъркшоп, в който жени преподават футболни техники. Тази дейност, несъмнено разпространява Целите за устойчиво развитие и утвърждава правата на жените като необходими за съвременното интелектуално и културно израстване на глобализираното общество.

Пилотният проект съдържа интензивен и структуриран пакет от уъркшопи за идните три години, за да привлече поне 15 000 момичета и момчета до 2019 г. До края на курса, участниците ще са усвоили не само спортни, но и организационни, културни и междуличностни умения. Например, те ще учат техники за подобряване на физическото и психическото здраве; да създават възможности за социални взаимоотношения и запознанства; ще знаят как да повишат самочувствието на жените и момичетата, така че да не се чувстват жертви на полова дискриминация; жените ще знаят как да отстояват естествените си права и да защитават телата си от насилствени актове; също така, момичетата и жените ще имат възможността да се докоснат до експертен модел за развитие на лидерски умения у жените и да черпят полезни спортни умения директно от професионален източник – ФК Валенсия. Проектът е достатъчно либерална и гъвкава, че да предостави възможност на всеки участник свободно да предлага идеите си и начините, по които да се осъществяват.

global-goals-5-gender-equality-b5.jpg__731x380_q85_crop_subsampling-2_upscale

 

Съвместната дейност на „ООН жени“ и испанския футболен клуб е идейна и иновативна от гледна точка на изпълнението на Целите за устойчиво развитие. Уъркшопът осигурява професионалисти от сферата на спорта, които да напътстват и насърчават участниците в проекта. Освен това, те ще съобразят футболните тренировки с физическите възможности на участниците, така че да се предотвратят всякакви негативни последици. Засилен е фокусът върху равенството между половете, предотвратяването на насилието срещу жените и момичетата и изграждане на силни водещи личности в рамките на работата в екип и партньорството, на които учи отборната игра.

Конструктивната комуникация и градивната обратна връзка са в основата на проекта, така че освен уъркшопи, проектът, организиран от „ООН жени“ с помощта на ФК Валенсия, ще подсигури и време за рефлексии с всеки един от участниците. Там ще се коментират лични впечатления и идеи за подсилване и усъвършенстване дейността на проекта в името на постигане на главната цел – овластяване на жените и момичетата и разпространение на необходимостта от равенство между половете. Обучени специалисти ще предлагат съвременни техники за концентрация, така че резултатът да бъде максимално продуктивен.

Борбата за равенство между половете е тема, която се разисква в последните няколко десетилетия. В мащабен план, светът постоянно се променя, а с него и възприятията и потребностите на обществото. В модерния глобален свят, всяка точка на света осъзнава нуждата от стойностна и равноправна междучовешка комуникация, а тя е невъзможна без равенството между половете.

Източник: UN Women

Изготвил: Мария Ивайлова