Фондът на УНИЦЕФ инвестира в стартъпи в помощ на най-уязвимите деца

Graphic 2 Facebook (ENGLISH)
Graphic 2 Facebook (ENGLISH)
Снимка: УНИЦЕФ България

Фондът на УНИЦЕФ за иновации ще инвестира в технологични стартъп компании, които могат да предложат решения за подпомагане на най-уязвимите деца. Фондът ще приема кандидатури за финансиране от стартъпи от цял свят. Целта е да се подпомогнат компании, които търсят решения на най-належащите и важни проблеми, пред които са изправени децата в света.

Важно условие за кандидатстващите стартъп компании е проектът да бъде с отворен код и вече да има работещ прототип. Иновационният фонд инвестира в три области:

  • Иновации за младежи под 25 годишна възраст с широк фокус от множество потребности, като учене и младежко участие;
  • Достъп до информация, нужна за вземането на решения в реално време;
  • Структура за подобряването на достъп до услуги и информация, включително свързаност, мощност, финанси, сензори и транспорт.

Ключови критерии, по които ще бъдат оценявани кандидатите за финансиране са екипът, колко е подходящ проектът по отношение на децата, възможността да се види бъдеща потенциална стойност в създаването на интелектуална собственост с отворен код.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 26 февруари 2016 г.

За повече информация: www.unicefinnovationfund.org и официалният уеб сайт на УНИЦЕФ България.