Франция: Климатично-ориентирани градове

0
1411

E_SDG_Icons-11

Франция – символът на Европа, на романтиката, на виното. Страна, известна с богатата си история, красивите си тесни улички, изтънченото изкуство, а от скоро и с климатично-ориентираните си градове. Всъщност Франция е поредната държава от поредицата ни, в която търсим климатично-ориентираните населени места по света. След като намерихме част от тях в България, Китай, САЩ е време да насочим вниманието си и към нея – Франция. Няма как в държавата, в която се проведе Конференцията по изменението на климата, да не настъпят редица промени във връзка с устойчивото развитие. И за да стесним още малко кръга, ще ви издадем, че нашата първа спирка е именно градът, където се проведе същата конференция – Париж.

След стартирането на множество проекти стана ясно, че столицата на Франция не просто ще се превърне в модерен град на бъдещето, а съвсем скоро ще засенчи и  първенците в тази област. Един от проектите се нарича „Многопластовият град“ и предвижда промени на цели 23 места в Париж. Най-сериозни усилия са съсредоточени в центъра. В средата на кръговото шосе има група от сгради със смесено предназначение, които ще бъдат свързани чрез извита и озеленена покривна пътека. Структурите ще бъдат покрити с градска ферма и градина, достъпни за широката общественост. Градината ще е посветена на задачата да отгледа първата реколта парижки чай. Наред с озеленените си покриви сградите ще имат залесени тераси на всеки етаж. От изключително значение е те да съвпадат с цялостния архитектурен облик на мястото, тъй като градът е и културна столица на цяла Европа.

Трудно е да се действа на терен, към който са отправени погледите на всички европейци и все пак нещата се случват. Така се появява къщата „Изгубен в Париж“. Сградата е нещо средно между зелен покрив и висяща градина. Тя едновременно вдъхновява и плаши минувачите. Одеялото от папрати я предпазва от въздействието на околната среда и регулира температурата вътре. Разбира се, за цялата тази конструкция са нужни много грижи, пък и не може цял Париж изненадващо да се превърне в зелена шушулка, но принципът, по който е изградена, развита и поддържана тази сграда е изключително интересен и най-вече полезен за всички, които искат да превърнат къщите си в климатично-ориентирани домове на бъдещето.

Между гражданите и техните овластени представители трябва да има ефективен диалог, необходим за развитието на всяка държава. Във Франция, в по отношение на градската среда се наблюдава политическа воля. Един от старите мостове на река Сена ще се превърне в зелено място за социални контакти с малко шум и повече чистота. Новият проект не просто ще генерира по-малко отпадъци, но и ще се превърне в един от белите дробове на Париж. Всъщност, очаква се целият град да произвежда далеч по-малко емисии в бъдеще, защото градската управа планира да обособи все повече и все по-големи площи за пешеходци и велосипедисти. Всичко това ще бъде възможно след внимателно планиране какво и как трябва да се случи при затварянето за автомобили на различните улици.

И ако смятате, че французите съсредоточават усилията си в областта на устойчивото развитие само в района на столицата, ще пропуснете да забележите устойчивата среда в много други градове. В Гренобъл ще бъде създаден цял нов еко-квартал, където дъждовната вода ще се инфилтрира, ще има повече зелени и открити площи, осветление и т.н. Кварталът осигурява цели 850 апартамента като поне 30-40% от тях ще са социални жилища. Предвидено е пространство и за търговия, развлекателни съоръжения и услуги. Хора от частния и публичния сектор за пръв път са обединени от една кауза – изграждането на енергийно независим квартал, за да се намалят вредните емисии и парниковите газове и да се постигнат видими резултати в борбата срещу изменението на климата. Проектът разчита много на всички жители на Гренобъл. Негова основна цел е не просто създаването на модерен град на бъдещето, а възпитаването на култура на устойчиво развитие в сектора за строителство. Именно затова служат програмите за обучение на строителни фирми относно производителността и ефективността на енергията от възобновяеми енергийни източници.

Инвестицията в човешки ресурси е от изключителна полза не само на Франция, но и на света. Усилията в областта на устойчивото развитие ще се увенчават със все по-голям успех, ако се инвестира и в кадри. Точно тези инвестиции задвижват промените в Лион, където се очаква също да бъде построен цял нов квартал. За къщите в него ще се използва биоклиматичен подход, те ще се захранват от възобновяеми източници на енергия. В сградите ще бъде вградена още система за мониторинг. Трудности проектът среща при съсредоточаването върху усвояването на енергийните цели на всички участващи заинтересовани страни от прoектирането до фазите на заемане и поддръжка.

Трудностите са неразделна част от прогреса. Тях ги е имало и винаги ще има особено, когато се извършват иновативни процеси, които са прецедент и няма с какво да бъдат сравнени. Човекът е проектиран да не обича промяната, защото тя го вади от зоната му на комфорт, но изглежда французите ясно съзнават нуждата от реформи преди да е станало късно. Можем само да ги поздравим за интересните подходи и примери, които служат като пътеводител на човечеството по пътя му към устойчиво развитие и най-вече за инвестициите. Би било напълно безпредметно да говорим за „развитие“, ако просто строим, засаждаме, градим и променяме без да разясняваме на хората причините и методите тези процеси да се случват. Инвестицията в човешки ресурси е най-оправданата инвестиция, която правителството на която и да било страна би могло да направи. Младежите, които се обучават днес и се възпитават в стремеж към устойчиво развитие, ще са същите тези, които не просто ще извършват промените утре, но и ще посяват семето на знанието и идеята за опазване на природата у своите връстници и техните деца.

Материалът изготви:  Нанси Борисова

Източници