[:bg]Целите за устойчиво развитие през погледа на заместник-генералния секретар на ООН[:]

0
2232

[:bg]

17-те цели за устойчиво развитие, приети от Общото събрание на ООН, са въплъщават идеите за положителна трансформация на света, в който живеем. Осигуряването на едно по-добро бъдеще за идните поколения обаче не бива да се осъществява на всяка цена. Амина Мохамед, заместник-генерален секретар на Организацията, засегна темата  на събитие по повод 20-и март, Международен ден на щастието.

В изказването си Мохамед посочи, че устойчивото развитие не бива да е за сметка на околната среда или маргинализирането на бедните и други уязвими групи. Все повече страни по света прилагат по-мащабни усилия за прогрес и развитие, въвждайки нови разбирания и индикатори за благосъстояние. Стремеж единствено към икономическо развитие,  който не отчита социалната и екологична среда, е недопустим, тъй като може да има отрицателен ефект върху хората и да доведе до неравенство между тях. Благосъстоянието не бива да се разглежда само във финансов аспект, то съчетава в себе си няколко от основните права на човека – сигурност вкъщи и на работното място, гарантиране на основните свободи, по-чиста околна среда и по-силни семейни и социални връзки. Мохамед подчерта, че тези потребности могат да бъдат задоволени единствено в общества, които дават възможност на хората да преследват собствените си цели за лично благополучие; общества, където човешките права са ценени и уважавани.

Програмата на ООН за 17-те цели за устойчивто развитие до 2030г. не бива да се разглежда еднозначно. Слагането на край на бедността трябва да върви ръка за ръка със стратегии за икономически растеж, образование, социални грижи и здравеопазване, едновременно с грижа за околната среда и адаптиране към промените в климата. Осигуряването на благосъстояние е и осигуряване на грижа и щастие, допълва още Мохамед.

Малко по-рано тази година, в края на февруари в своя пръв публичен адрес като заместник-главен секретар, Амина Мохамед посочи, че „Навсякъде по света, постигането на успех в работата по целите за устойчиво развитие ще облекчи тревогите, ще осигури по-добър живот за мъжете и жените и ще изгради здрава основа за стабилност и мир във всички общества, навсякъде.“

Източник: UN

Върху материала работи: Ивета Стоянова[:]