[:bg]Цел 13: Борба с климатичните промени[:]

0
1819

[:bg]Борба с климатичните промени и тяхното въздействие

Промените в климата засягат всяка страна на всеки континент.

Хората изпитват значителното въздействие на изменението на климата, което включва променящите се климатични модели, повишаването на морското равнище и по-екстремните климатични събития. Емисиите на парникови газове от човешката дейност водят до промяна на климата и продължават да се покачват. Сега те са на най-високото си ниво в историята. Без действие, средната повърхностна температура на света се очаква да се повиши през 21-ви век и вероятно ще надмине 3 градуса по Целзий през този век – някои части на света се очаква да се затоплят още повече. Най-бедните и най-уязвимите хора са засегнати най-много.

Каква е целта тук?

Да се предприемат спешни действия за борба с изменението на климата.

Защо?

Промените в климата са причинени от човешката дейност и заплашват начина, по който живеем, и бъдещето на нашата планета. Като се занимаваме с климатичните промени, можем да изградим устойчив свят за всички. Но трябва да действаме сега.

Животите на хората наистина ли са засегнати от изменението на климата?

Да. Лошото време и покачването на морските нива оказват влияние върху хората и тяхната собственост и в развитите, и в развиващите се страни. От малък фермер във Филипините до бизнесмен в Лондон, изменението на климата засяга всички, особено бедните и уязвимите, както и маргинализирани групи като жени, деца и възрастни хора.

Какво ще стане, ако не предприемем действия?

Ако пренебрегнем проблема с климатичните промени, ще загърбим много от постигнатия напредък. Ще се задълбочат и проблеми като липсата на храна и недостига на вода, които от своя страна могат да доведат до конфликт.

Можем ли да решим този проблем или е твърде късно да се действа?

Определено можем да адресираме промените в климата, но усилията ни значително трябва да се увеличат. Светът трябва да трансформира своята енергия, промишлеността, транспорта, храните, селското и горското стопанство като системи, за да се ограничи повишаването на глобалната температура с максимум 2 градуса, може би дори 1.5. Нуждаем се също да предвидим, адаптираме и създадем устойчиви предприятия на настоящите и бъдещите въздействия на изменението на климата.

В заключение, предлагат се достъпни, мащабируеми решения, които позволяват на страните да прескочат към по-чисти и по-устойчиви икономики. Темпът на промяната се ускорява, тъй като повече хора се насочват към възобновяемата енергия и редица други мерки, които ще намалят емисиите и ще увеличат усилията за адаптация.

За съжаление, изменението на климата е глобално предизвикателство, което не зачита националните граници. Емисиите навсякъде влияят върху хората. Това е въпрос, който изисква решения, които трябва да бъдат координирани на международно равнище, и изисква международно сътрудничество за подпомагане на развиващите се страни да се придвижат към нисковъглеродна икономика.

За да се справят с изменението на климата, страните приеха Парижкото споразумение на COP21 в Париж на 12 декември 2015 г. Споразумението влезе в сила скоро след това на 4 ноември 2016 г. В споразумението всички държави се договориха да работят, за да ограничат покачването на глобалната температура до много по- 2 градуса по Целзий и предвид сериозните рискове да се стремим към 1.5 градуса по Целзий.[:]