[:bg]Цел 14 – Живот под водата [:]

0
2393

[:bg]Световните океани – техните температури, химия, течения и живот, водят до глобални системи, които правят Земята обитаема за човечеството.

Нашите дъждовни води, питейна вода, време, климат, брегови линии, голяма част от нашата храна и дори кислород във въздуха, който дишаме, в крайна сметка се осигуряват и регулират от морето. През цялата история океаните и моретата са жизненоважни канали за търговия и транспорт.

Каква е целта тук?

Да се ​​опазват и устойчиво да се използват световните океани, моретата както и морските ресурси.

Защо?

Океаните осигуряват ключови природни условия включително ресурси като храна, лекарства, биогорива и други продукти. Те спомагат с разтварянето и отстраняването на отпадъчните води и замърсяването на крайбрежните екосистемите, действат като буфери за намаляване на щетите от бури. Поддържане на чистотата на океаните подкрепя климата като смекчава измененията.

И били ли сте на морския бряг?

Това също е чудесно място за туризъм и отдих.

Още повече, защитените морски територии допринасят за намаляване на бедността чрез увеличаване на рибата, улова и приходите, както и подобряване на здравето. Те също така помагат за подобряване на половото равенство тъй като жени вършат голяма част от работата за дребномащабен риболов.

Морската среда е също дом на зашеметяващо разнообразие от красиви същества, вариращи от едноклетъчни организми до най-голямото животно досега на Земята – Синият кит. Океаните също са дом на коралови рифове, едни от най-разнообразните екосистеми на планетата.

Звучи като полезно нещо, което да се защитава. Така какъв е проблема?

Увеличаването на нивата на отломки в световните океани има голямо икономическо въздействие върху екологичната среда. Морските отпадъци влияят върху биологичното разнообразие чрез заплитане или поглъщане на организмите, като могат да убият или да направят невъзможно възпроизвеждането им.

Колкото до коралите в света 20 на сто от тях  са били ефективно унищожени и не показват перспективи за възстановяване. Около 24 процента от останалите рифове са под непосредствен риск от колапс заради човешкия натиск . Освен това, неправилно управлението на морската среда води до прекомерен улов.

Какво би струвало да се коригира това?

Разходите за поемане на действия в голяма степен се компенсират от дългосрочните печалби.

От икономическа гледна точка Конвенция за биологичното многообразие предполага тези разширени действия за поддържане глобалния океан да изискват 32 милиарда щатски долара.

И така, какво можем да направим?

За чист океан и дълбоки морски райони, устойчивост може да бъде постигната само чрез увеличаване на международното сътрудничество за защита на уязвимите местообитания.

Установяването на всеобхватни, ефективни и справедливо управлявани системи от правителството трябва да бъдат създадени за опазване биоразнообразието и да гарантирането на устойчиво бъдеще за риболовната индустрия.

На местно ниво, ние трябва да правим отговорен към океана избор като закупуваме продукти или ядем единствено храна, от която се нуждаем. Избиране на сертифицирани продуктие добро място за начало.

В заключение – океаните покриват три четвърти от земната повърхност, съдържат 97% от водата на Земята и представляват 99% от жизненото пространство на планетата по обем и  внимателното управление на този основен глобален ресурс е ключова характеристика на устойчивото бъдеще.

 [:]