[:bg]Цел 15 – Живот на Земята[:]

0
1615

[:bg]Запазване, възстановяване и стимулиране на устойчивото ползване на сухоземните екосистеми, устойчиво стопанисване на горите, борба с опустиняването и преустановяване на деградацията на почвата и пристъпване към регенерирането й, както и прекъсване на загубата на биоразнообразието.

Горите покриват 30% от повърхността на Земята и освен че осигуряват продоволствена сигурност и подслон, горите са ключът към борбата с изменението на климата, опазването на биологичното разнообразие и домовете на местното население. Тринадесет милиона хектара гори се губят всяка година, докато продължаващото влошаване на сушата води до опустиняването на 3,6 милиарда хектара.

Каква е целта тук?

Устойчиво управление на горите, борба с опустяването, намаляване на деградацията на земите и спиране на загубата на биоразнообразие.

Защо?

Горите обхващат близо 31 процента от нашата планета земя – от въздуха, който дишаме, до водата, която  пием, храната, която консумираме – горите поддържат всички тези ресурси. Помисли за това. Около 1.6 милиарда души зависят от горите, за да си осигурят препитание. Почти 75% от хората живеещи в бедност в света са засегнати пряко от ерозията на почвите.

Знаете ли, че горите са дом на повече от 80% от всички сухоземни видове животни, растения и насекоми?

Също така, 8,300 от познатите породи – 8% са вече изчезнали а 22% са изложени на риск от изчезване.

Какво би струвало да се коригира проблема?

Секретариатът на ООН за горите оценява това постигане на устойчиво управление на горите в глобален мащаб да струва между $ 70 и $ 160 млрд на година. Конвенцията за биологичното разнообразие на САЩ оценя, че $ 150 – $ 440 милиарди годишно могат да спрат загубата на биологично разнообразие на световно ниво от в средата на този век.

Какво ще струва, ако не коригираме проблема?

Биоразнообразието поддържа множество индустрии от местните до световните нива. Например, приноса на насекоми и други носители на цветен прашец се оценява на повече от 200 милиарда долара годишно към световната икономика на храните. Три четвърти от рецептите на лекарства в световен мащаб съдържат извлечени компоненти от растителни видове, които ще бъдат застрашени в бъдеще.

Природни бедствия причинени от разрушени екосистеми в следствие на човешко въздействие и промените в климата вече струват на света повече от 300 милиарда щатски долара годишно.

Какво можем да направим?

Неизбежно ние променяме екосистемите със своето присъствие – но можем да правим отговорни избори.

Някои от нещата, които можем да направим включват рециклиране, хранителна диета – да консумираме само това, от което се нуждаем и ограничаване използването на енергия чрез ефективно отопление и охладителни системи.

Също така трябва да бъдем уважителни към дивата природа и да участваме в екотуристически  възможности, които са отговорни и етични, за да предотвратим нарушение на баланса в дивата природа.

В заключение, обезлесяването и опустиняването – причинени от човешката дейност и изменението на климата – представляват сериозни предизвикателства за устойчивото развитие и са засегнали живота и поминъка на милиони хора в борбата срещу бедността и точно затова е важно да продължим направените усилия за управление на горите и борба с опустиняването.

[:]