[:bg]Цел 16 – Мир и справедливост[:]

0
2417

[:bg]Днес:

Сред най-засегнатите от корупцията институции са съдебната система и полицията

Корупцията, подкупът, кражбата и укриването на данъци струват 1,26 трлн. Долара за развиващите се страни годишно; тази сума пари може да се използва, за да се подпомогнат тези, които имат дневен доход по-малко от 1,25 долара на ден.

Скоростта на децата, които напускат основно училище в засегнатите от конфликт държави, достигна 50% през 2011 г., което представлява 28.5 милиона деца, показващо въздействието на нестабилните общества върху една от основните цели на програмата за периода след 2015: образование.

Принципът на правовата държава и развитието имат значителна взаимозависимост и взаимно укрепват, което е от съществено значение за устойчивото развитие на национално и международно равнище

Каква е целта тук?

Цел 16 на Целите за устойчиво развитие е посветена на насърчаването на мирни и приобщаващи общества за устойчиво развитие, осигуряването на достъп до правосъдие за всички и изграждането на ефективни, отговорни институции на всички нива.

Защо?

Мирни, справедливи и приобщаващи общества са необходими за постигане на Целите за устойчиво развитие (SDG).

Хората навсякъде се нуждаят да бъдат освободени от страх, всички форми на насилие и да се чувстват сигурни, независимо от тяхната етническа принадлежност, вяра или сексуална ориентация

За да се ускори процеса на устойчиво развитие, се нуждаем от ефективни и приобщаваща публични институции, които могат да предоставят качествено образование и здравеопазване, справедливи икономически политики както и опазване на околната среда.

Какво трябва да бъде направено?

Важно е правителствата, гражданското общество и общностите работят заедно за изпълнение на трайни решения за намаляване на насилието, борба с корупцията и осигуряване на приобщаващо участие по всяко време. Свободата да се изразяват възгледите трябва да бъде гарантирана. Хората трябва да могат допринасят за решенията, които засягат техния живот.

Законите и политиките трябва да бъдат приложени без никаква форма на дискриминация. Споровете трябва да бъдат решавани  чрез функциониращи политически и съдебните системи.

Защо е важна за мен тази цел, независимо къде живея?

Престъпления, които заплашват основата на мира, включително убийства, трафик и други организирани престъпления, както и дискриминационни законите или практики, засягат всички държави. Дори най-демократичните държави са изправени пред големи предизвикателства когато адресират справянето с корупцията, престъпността и нарушенията на правата на човека.

Какво можем да направим?

Проявете истински интерес към това какво вашето правителство прави, за да подсигури отговорни институции. Повишете на информираността във вашата общност за реалностите на насилието и значението на мирните общества и идентифицирайте как можете да преследвате SDG във вашия ежедневен живот. Упражнявайте правото си на свободата на информацията и споделяйте вашето мнение с вашите избрани представители.

Бъдете промяната – насърчавайте включването и уважението към хора от различен произход, етническа принадлежност, религии, пол, сексуални ориентации или различни становища. Заедно можем да бъдем помощ за подобряване на условията за достоен живот за всички.

[:]