Човешките права и развитието на бизнеса

0
1395

forumasia

От 19 до 20 април в Доха се провежда Регионален форум Азия на ООН за въпросите свързани с правата на човека и спорта. Идеята е популяризирането на спорта и физическата активност, които играят изключително важна роля за равенството между половете, интеграцията, уважението и защита на човешките права.

Професор Джон Ръджи-бивш специален представител на генералния секретар на ООН за бизнеса и правата на човека, ще изнесе доклад с препоръки за това как Международната футболна асоциация (ФИФА)води политика на интеграция на правата на човека: „Мащабът на глобалните дейности и взаимоотношения на ФИФА означава, че има потенциал за напредъка на човешките права чрез спорт по целия свят.”

На форума ще присъстват водещи световни компании, правителства, компании, неправителствени организации, работници и представители на общността, които ще обсъдят и предложат ефективни начини за предотвратяване и справяне с пренебрегването на човешките права.

„През последните десетилетия азиатските икономики имат впечатляващ ръст, което е за сметка на неблагоприятното въздействие върху човешките права,” коментира Данте Песке, председател на работната група на ООН.

Форумът ще се съсредоточи върху изпълнението на ръководните принципи на ООН за бизнеса и закрилата на права на човека, които бяха одобрени от държавите-членки на ООН през 201 1г. като авторитетен световен стандарт за предотвратяване и управление на риска от вредите нанесени от бизнеса върху човешките права. Програмата на Форума ще обсъжда задълженията на държавата да защитава човешките права срещу свързаните с бизнеса действия, корпоративната отговорност за зачитане на правата на човека, както и необходимостта от ефективно средство за защита на жертвите на злоупотреба с правата на човека, свързани с бизнеса. Форумът ще разгледа характерните проблеми в региона като правата на човека във веригите за доставки, защитата на работниците мигранти и местното население, усилията за предотвратяване на принудителен труд, правото на неприкосновеност на личния живот в интернет, разработване на национални планове за действие на бизнеса и правата на човека.

Събитието е продължение на Форумите на ООН в Африка през 2014 г. и Латинска Америка и Карибския басейн през 2013 г. Той е част от глобалния форум на ООН 2016 за бизнеса и правата на човека, който ще се проведе от 14 до 16 ноември в Женева.

Източник: OHCHR

Изготвил: Андреа Йовева