ЮНЕСКО: Два пъти повече момичета отколкото момчета никога няма да започнат училище

0
1110
Снимки: UNICEF/UNI203065/Dicko
Снимки: UNICEF/UNI203065/Dicko
Снимки: UNICEF/UNI203065/Dicko

Според нов доклад на Статистическия институт на Организацията на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) почти 16 милиона момичета на възраст между 6 и 11 години никога няма да имат възможността да се научат да четат или пишат в начално училище в сравнение с около 8 милиона момчета, ако сегашните тенденции продължат.

С приближаването на Международния ден на жената на 8 март, електронният Атлас на ЮНЕСКО за половото неравенство в образованието показва, че момичетата все още са първите, на които им отказва правото на образование, въпреки всички усилия и постигнатия напредък през последните 20 години.

“Никога няма да постигнем някоя от Целите на устойчиво развитие без преодоляването на дискриминацията и бедността, които преследват живота на момичета и жени от едно поколение на друго”, заяви генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова в комюнике.

Половите различия остават най-високи в арабските държави, Субсахарска Африка и Южна и Западна Азия. Из Субсахарска Африка, 9.5 милиона момичета никога няма да стъпят в класна стая в сравнение с пет милиона момчета, според данни на Статистическия институт на ЮНЕСКО. Разликата между половете е още по-голяма в Южна и Западна Азия, където 80 на сто от ученичките никога няма да започнат формално образование в сравнение с 16 на сто от момчетата. Момичетата образуват по-голямата част от милионите деца, които не посещават училище в арабските държави, въпреки че не могат да бъдат направени точни изчисления поради конфликти в региона.

Електронният Атлас на ЮНЕСКО за половото неравенство в образованието показва различията между половете от начално до висше образование с помощта на най-новите налични данни от Статистическия институт на ЮНЕСКО. С около 100 интерактивни карти и диаграми, Атласът показва образователните пътеки на момичета и момчета в повече от 200 страни и територии.

“Ясно виждаме къде започва несправедливостта и как тя се натрупва през живота на най-маргинализираните момичета и жени”, заяви Силвия Монтоя, директор на Статистическия институт на ЮНЕСКО. „Но данните показват също така, че момичета, които успяват да започнат начално училище и да направят преход към средното образование са склонни да се окажат по-добри от момчетата и да продължат образованието си.“

Статистическият институт на ЮНЕСКО произвежда годишни данни за броя на децата, които не посещават училище. Той дава и оценки по отношение на тяхната вероятност да започнат училище в бъдеще. ЮНЕСКО подчертава, че броят на момичетата и момчетата, които вероятно няма да започнат образованието си, може да се различава значително от година на година, поради колебания в изчисляването на населението.

Изготвил: Магдалена Райкова

Източници:UN News Centre