ЮНЕСКО и правителството на Италия засилват сътрудничеството си за съхраняване на културното наследство

0
998
unesco
Снимка: UNESCO/F. Bandarin

В началото на седмицата Организацията на ООН за образование, наука и култура – ЮНЕСКО подписа споразумение с италианското правителство за инициирането на екип от специалисти за съхраняване на културното наследство застрашено при наличието на световни кризи.

Това събитие се случва в рамките на глобалната кампания “Единство за наследството”, която ЮНЕСКО стартира в началото на годината. Под патронажа на агенцията ще бъде предложено на водещи италиански експерти да разгърнат уменията си с цел да се защити максимално сигурността на културните монументи, засегнати от политически или военни кризи.

“Споразумението е иновативна стъпка с голямо значение, чрез която си поставяме за основна цел да генерираме признание за важността на културното наследство. С успех като този ще бъдем по-близо до идеите за бетонираме на идентичността,  за строеж на глобално социално приобщаване, а също и да приемем под опеката си необходимата гъвкавост във времена на криза”, заявява Генералният директор на ЮНЕСКО, Ирина Бокова.

“Установяването на точно този експертен екип събра културни специалисти от цял свят заедно с италианските “карабинери”, обучени в борбата срещу незаконния трафик на културна собственост. Тази връзка ще увеличи капацитета на агенцията, необходим за отговор при бъдещи спешни случаи”, добавя още Бокова.

Изразявайки надежда, че и други страни ще вземат пример (с което ще се засили възможността за бързо реагиране на международната общност срещу усилващата се заплаха за културното наследство в различни кътчета на света), Генералният директор подчерта, че това начинание директно имплементира стратегията приета от държавите членки на конференцията на ЮНЕСКО миналия ноември.

Стратегията се заема освен да подсили активността на организацията при защитата на културно наследство, също така и да промотира културното многообразие. Всички държави членки са поканени да допринесат към плана, за предпочитане чрез механизми за бърза колаборация чрез национална експертиза обичайна за всяка една държава, но все пак под координацията на агенцията, която има опит в реагирането при кризисни ситуации.

Държавите членки идентифицират необходимостта от развитието на стратегията като отговор за скорошните събития в световен мащаб и системното разрушение и грабеж над културни обекти. Атаките срещу културното разнообразие, едновременно културни и религиозни, нарушава границите на човешките права и сигурност.

Според Римския статут на Международния наказателен съд, съзнателното разрушаване на културно наследство се счита за военно престъпление. Засилването капацитета на агенцията отговаря на настоящите предизвикателства да се доизгради съществуващия правен инструментариум. За основа ще се използва Конвенцията от 1954 г. за защита на културната собственост при военен конфликт, с цел да се подобри обхвата на приложимите мерки.

 

Източници: UN News Centre, UNESCO

Изготвил: Белослава Димитрова