[:bg]ЮНЕСКО опровергава доклад на Великобритания[:]

0
943

[:bg]%d1%8e%d0%bd%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be

На 1 декември  в Париж, Генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова категорично определи Прегледа на Обединеното кралство  за многостранно развитие (MDR) за 2016 като „погрешен“ и призова за независим и обективен надзорен орган, който да преразгледа констатациите, посочени там. Бокова изрази притеснения, че методологията на изследване е била грешна. Според Генералния директор работата на ЮНЕСКО е била подценена. „Разочароващо е, че докладът не отразява реалните ползи, които Великобритания извлича от ЮНЕСКО, представляващи, според Националната комисия на Обединеното кралство, £ 100 милиона допълнителни приходи“, каза Ирина Бокова. „Искрено се надявам, че този доклад не дава сигнали за отстъпление от многостранно участие в области от дейността на ЮНЕСКО. Имаме нужда от Великобритания в ролята й на двигател за международно сътрудничество и мир, като шампион на свободата на изразяване и като ключов играч за многостранно участие в образованието, културата и науките.“

Този доклад разглежда ЮНЕСКО от твърде ограничена гледна точка и не представя достатъчно аргументи за твърденията си. Още повече, пропуснати са много всеизвестни факти представени пред  Департамента по международно развитие:

ЮНЕСКО е все по- релевантнa

ЮНЕСКО не е „класическа“ Агенция за развитие. Това е специализирана агенция към Организацията на обединените нации, с цел даване на експертиза , поставяне на  нови нормативни програми и предоставяне на подкрепа на политиката на държавите-членки, за да постигнат целите си и да продължат  Програмата за устойчиво развитие. В един свят на промени, насърчаването на сътрудничеството в областите на образованието, науката, културата, комуникацията и информацията на ЮНЕСКО е предоставянето  да работи с правителствата и обществата не само в развиващите се страни, но и в целия свят. ЮНЕСКО разполага с добре признато ръководство или партньорство с важна роля в много от областите на Целите за устойчиво развитие.

По отношение на оценката на Прегледа, в историята на ЮНЕСКО има примери за  отлични съвместни работни партньорства с много участници във Великобритания чрез мрежа, включваща не само правителствени участници, но и академичните среди, гражданското общество и частния сектор. Представители на Великобритания  вземат участие в много от конгресните комисии на ЮНЕСКО, чиято дейност е свързана с училищни мрежи, наука и т.н. Връзката на ЮНЕСКО с правителството на Великобритания се простира далеч отвъд Департамента по международно развитие, но изглежда, че държавни институции на Великобритания (например секретариат на образованието, културата, националната комисия) или гражданското общество, не са били консултирани при изграждането на проекта и по този начин оценката изглежда ограничена само до възгледите на Департамента за международно развитие.

Организационни предимства на ЮНЕСКО са получили положителни оценки от много други кредитори и се представя добре в прегледи на независими надзорни органи

ЮНЕСКО е била инспектирана от редица от ключовите й кредитори (например Швеция, Холандия, Норвегия, ЕС), както и  от Звено за съвместна инспекция на ООН, орган за надзор на цялата система. Докладите изготвени по тези случаи са потвърдили стабилни резултати и организационни предимства в редица области, като например по отношение на постигнатите резултати в рамките на вътрешен контрол, стабилни политики срещу измама и други. ЮНЕСКО все повече насочва усилията си за реформи насочени към управлението на програмите, с които се занимава, административна подкрепа, мерки за вътрешен контрол и ефективност на разходите, реформи в бюджета и финансовото управление, повишаване на  нивото на подкрепа и укрепване на управлението и вътрешния контрол. Тези усилия и постижения бяха споделени в детайли с Департамента за международно развитие но не изглеждат отразени в оценката. Т. е. оценяването със „слаб“ на същите тези области, следователно е изненадващо, ако не лишено от всякакви достоверни доказателства.

Постижения на съвместната работа между ЮНЕСКО и Великобритания

Доклада на Националната комисия на Великобритания от 2015 година подчерта огромната стойност на работата на Организацията за народа и правителството на Обединеното кралство. В доклада се удостоверява, че „ЮНЕСКО помогна на дъщерните институции и органи на Великобритания да привлекат поне 100 милиона лири допълнителен доход за една година.“ Това е 7 пъти по-високо от дяловото участие на Обединеното кралство по отношение на Организацията и 10 милиона лири повече, отколкото през 2013 г.

В доклада също така се подчертава и размера на нефинансовата стойност на това партньорство, като се посочва, че чрез работата си с ЮНЕСКО  Великобритания получава  достъп до нови програмни, възможности за партньорство и финансиране и възможност да влияе върху вземане на  ключови решения.
Тази положителна оценка беше повторена в новия доклад на Националната комисия на Обединеното кралство за „ЮНЕСКО в Шотландия“, който калкулира, че проекти на ЮНЕСКО в Шотландия са генерирали приблизително 10 800 000 лири от април 2014 г. до март 2015 г., без да се включва много по-широкия обхват на нефинансовите ползи, предоставени от съвместната работа с ЮНЕСКО.

Новаторската дейност на ЮНЕСКО за Целите за устойчиво развитие до 2030 година

С Обединеното кралство ЮНЕСКО действа от фронтовата линия за промяна в целия свят днес. Това включва новаторска работа, за да се повиши нивото на образованието, за да се предотвратят увеличаването на насилието и екстремизма, да се предотврати  повишаване на  нивото на младежта радикализация. Както и всички усилия за насърчаване на нови форми на междукултурен диалог и такъв между религиите, за задълбочаване на толерантността и да се научим да живеем заедно. Дейността на ЮНЕСКО е приведена в съответствие с приоритетите на Обединеното кралство – включва защита на свободата на изразяване и повишаване на безопасността на журналистите, което е от съществено значение за демокрацията; опазване на културното наследство на човечеството в конфликтни ситуации; образоването и овластяване на момичета и млади жени е приоритет в списъка на ЮНЕСКО  и двигател за по-всеобхватно и устойчиво развитие навсякъде. Това включва и лидерство на ЮНЕСКО в задълбочаването на науката и сътрудничеството с цел овладяване на науката, технологиите и иновациите от всяка страна, и обръщане на повишено внимание за гарантиране на  устойчивостта на равнището на Океана, а това е от жизненоважно значение за преодоляване на последиците от изменението на климата.

Източник: ЮНЕСКО

Превод: Радостина Ивчева

 

 [:]