Най-голямата среща по застъпничество на младежките делегати към ООН от Европа

0
836

Между 30 август – 1 септември в Берлин се проведе най-голямата досега среща по застъпничество за младежки делегати към ООН от Европа, традиционно организирана от Европейски младежки форум. На нея присъстваха представители от 18 държави: Австрия, Албания, Белгия, България, Естония, Германия, Дания, Естония, Ирландия, Италия, Норвегия, Полша, Словения, Унгария, Финландия, Холандия, Швейцария и Швеция. Българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов, обсъдиха идеи, приоритети и бъдещо сътрудничество с европейските си колеги. Координаторът на Програмата, Ралица Диканска, събеседва по въпроси относно качеството, добри практики и организирането на програмите в Европа.

Упражнения по време на срещата.

За поредна година българските младежки делегати към ООН се запознаха със своите колеги като обсъдиха какво предстои в Ню Йорк. Те анализираха основните цели на европейските младежки делегати към ООН, за да намерят сходни теми за работа, както и по линия на основните за тази година приоритети сред българската младеж образование и заетост, както и по точки на интерес като здраве и опазване на околната среда. През уикенда Мила и Минко участваха в различни сесии по програма както следва:

  • анализ на структурата на ООН, както и мястото на младежта в нея;
  • официална визита в Министерството на младежта  в Германия;
  • обзор на европейските програми: създаване, особености, цели, методи и препоръки;
  • дискусия относно какво значи да си младежки делегат към ООН;
  • упражнение по работа с резолюции на ООН;
  • приоритетни политики, цели на всяка страна и възможни сътрудничества;
  • симулация по преговорите и приема на нова младежка резолюция в ООН;
  • значение на мултилатерализъм, както примери от миналото и възможности пред нас;
  • обратна връзка и рефлексия.

По време на визитата на младежките делегати в Берлин бе събрана информация за европейските колеги младежки делегати и бе направен първи контакт с тях, което ще спомогне за общи позиции относно ключови въпроси, засягащи младежта както на национално, така и на международно ниво. В контекста на ООН това ще придаде повече тежест на тези цели, ще повиши интереса към тях, ще увеличи аспекта им в предстоящата нова резолюция по младежките въпроси и ще даде шанс за общи събития по темите в Ню Йорк.

Работна среща на координаторите.

Успоредно със срещата на младежките делегати се проведе такава и за координаторите на Програмата „Младежки делегат към ООН“ от 8 страни в Европа. Подобна среща се провежда за трета поредна година, като основната ѝ цел е да се обмени опит с цел подобряването и развитието на Програмите в различните държави. Тази година Ралица представи и акцентира върху добрите практики, залегнали устойчиво в мандата на българските младежки делегати, като прозрачната процедура по избор, както и сътрудничеството с Министерството на външните работи и други институции и неправителствени организации.

Координаторите продължиха работа, започнала на миналогодишната среща, по документ по стандарти за качество на програмата „Младежки делегати към ООН“. В него са включени основни точки, отнасящи се за процедурата по избор на младежки делегати, ролята на младежкия делегат, партньорства в рамките на Програмата, финансиране и др., които да служат като препоръки за всяка държава, желаеща да работи за развиване на Програмата си или да стартира такава.

Работната среща е традиционен форум, организиран от Европейски младежки форум, който подготвя европейски младежки делегати за качествената им работа по време на техния мандат. И тази година участието на представители от страна на България бе реализирано благодарение на дългогодишния партньор на Програма „Български младежки делегати към ООН“ – Национален младежки форум, и финансово подкрепено от EYC България (Национална младежка карта).