[:bg]10 години Програма „Български младежки делегати към ООН”[:]

[:bg]

Вече 10 години България е сред държавите лидери от 193 държави членки на ООН, които избират младежки делегати към ООН, които представляват българската младеж на най-високо ниво, като защитават техните права и интереси на Общото събрание на ООН и в Икономическия и социален съвет на ООН в Ню Йорк.

По този повод на 15 май 2017 г. (понеделник) от 17 часа в Централен Военен клуб, София, ще се проведе конференция на тема „Младежко включване в България и ООН”, организирана от Дружество за ООН в България. Конференцията е част от събитие, с което представители на институциите, неправителствени организации и младежи ще отбележат 10 години от създаването на Програма „Български младежки делегат към ООН”.

Конференцията „Младежко включване в България и ООН” има за цел да изведе на преден план приноса на младите хора от страната в обществените процеси, създаването и прилагането на политики и вземането на решения на национално и международно ниво, както и да отбележи приноса на десет поколения младежки делегати към ООН за защита правата и интересите на българската младеж. Основни говорители ще бъдат посланик Иван Гарвалов, председател на Дружество за ООН в България и дългогодишен постоянен представител на България в ООН, както и г-н Ивайло Калфин, министър на външните работи на Република България в периода 2005 г. – 2009 г. Представители на правителствения и неправителствения сектор, които работят усилено в сферата на младежко овластяване, ще споделят добри практики за включване на младите хора в процесите за взимане на решения на всички нива, като събитието ще спомогне за установяване на диалог между публичния и гражданския сектори.

В рамките на официалната част от честването на годишнината, няколко поколения български младежки делегати към ООН ще отправят поздравителен адрес към дългогодишни партньори и приятели на Програмата, както и ще поднесат благодарствени грамоти към институционални, неправителствени и частни партньори, допринесли за развитието на Програмата в България.

Програмата „Български младежки делегати към ООН” се осъществява от Дружество за ООН в България с официалната подкрепа на Министерство на външните работи на Република България, Национален младежки форум и ISIC България.

 [:]