11 февруари – Международен ден на жените и момичетата в науката

0
968
[:bg]

Светът се нуждае от учени, инженери – и ако мозъкът е квалифициран да извършва такава работа, той трябва да бъде насърчаван, а не задушaван, защото принадлежи на жена” – Маргьорит Равалт, писателка и адвокат

 

Всяка година на 11 февруари международната общност насочва прожекторите към жените и момичетата в науката и техният принос към глобалното развитие. Денят фокусира вниманието върху истината, че науката и равенството между половете са жизненоважни за постигането на всеобщо международно развитие.

 

Стереотипи, бариери и неравенство  – всекидневието на жените и момичетата в науката

 

Момичетата и жените продължават да се натъкват на стереотипи и социални и културни бариери, ограничаващи достъпа им до образование и финансиране на изследователската им дейност. Някои от основните проблеми са, че всички общества с доминиращи в тях патриархални ценности, незавивисмо от преобладаващата религия, се отнасят резервирано към участието на жените в обществения живот. Според патриархалното разбиране основната роля на жената е да се грижи за дома и семейството. В много места по света все още се предпочита да се даде образование на момчетата, а момичетата – дори и да са получили диплома – се поставят на „втори план“.

Неравенствата в заплащането между мъжете и жените и икономически фактори при достъпа до образование и заплащането в науката също имат негативно отражение върху положението на жените. 

Всичко това възпрепятства научната им кариера и не им позволява да разкрият пълния си потенциал, което ги превръща в малцинство в научните среди. А това подкопава усилията по изпълнението на целите на Програмата за устойчиво развитие 2030 и Парижкото споразумение за климатичните промени, които подчертават ключовата роля на равенството между половете и необходимостта от науката.

 

 

През последните 15 години на глобално ниво се полага много усилия, за да вдъхнови и ангажира жените и момичетата в науката. Въпреки това, в момента по-малко от 30% от изследователите по света са жени. Според данни на ЮНЕСКО (2014 – 2016 г.) само около 30 процента от всички студентки избират области, свързани с точните науки. В световен мащаб приемът на студентки е особено нисък в областта на информационните и комуникационни технологии (3%), природни науки, математика и статистика (5%) и в инженеринга, производството и строителството (8%).

 

 Тема 2021: Жените в науката са начело на борбата срещу COVID-19

 

Въпреки че жените са само малка част от заетите в сектора, избухването на пандемията от COVID-19 ясно ни демонстрира критичната им роля в различни етапи от борбата срещу „невидимия” враг – от изследване на вируса, до разработване на техники за тестване и накрая до създаване на ваксина срещу него. Те участват във всички етапи на борбата с COVID-19. Множество жени са лаборанти и медицински сестри, лекари и други специалисти, които се борят на първа линия. 

 

В същото време пандемията от COVID-19  оказа и значително отрицателно влияние върху жените учени, особено засягайки тези в ранните етапи на кариерата им, като по този начин допринесе за увеличаване на вече съществуващото неравенство между половете в научните среди. Заради това ООН призовава международната общност да обърне внимание на този дисбаланс чрез нови политики, инициативи и механизми за подкрепа на жените и момичетата в науката.

 

На този фон тазгодишното отбелязване  на 11 февруари е под надслов  „Жените в науката са начело на борбата срещу COVID-19“ и ще събере експерти, работещи в области, свързани с пандемията от различни части на света. Основна тема на онлайн събитието е „Отвъд границите: равенство в науката за обществото“, със специален фокус върху социалните аспекти и културните измерения в науката, технологиите и иновациите за подобряване на програмите за устойчиво развитие.

 

[:en]

Светът се нуждае от учени, инженери – и ако мозъкът е квалифициран да извършва такава работа, той трябва да бъде насърчаван, а не задушaва, защото принадлежи на жена” – Маргьорит Равалт, писателка и адвокат

 

Всяка година на 11 февруари международната общност насочва прожекторите към жените и момичетата в науката и техният принос към глобалното развитие. Денят се фокусира върху правдата, че науката и равенството между половете са жизненоважни за постигането на всеобщо международно развитие.

 

Стереотипи, бариери и неравенство  – всекидневието на жените и момичетата в науката

 

Момичетата  и жените продължават да срещат стереотипи и социални и културни бариери, ограничаващи достъпа им до образование и финансиране на изследователската им дейност, което възпрепятства тяхната научна кариера и не позволява в пълнота да се разкрие потенциалът им. Те все така остават малцинство сред учените и взимащите решения лица. А това подкопава усилията по достигането на целите на Програмата за устойчиво развитие 2030 и Парижкото споразумение за климатичните промени, които подчертават ключовата роля на равенството между половете и необходимостта от науката.

 

През последните 15 години глобалната общност полага много усилия, за да вдъхнови и ангажира жените и момичетата в науката. И все пак жените и момичетата продължават да бъдат изключени от пълно участие в науката. В момента по-малко от 30 процента от изследователите по света са жени. Според данни на ЮНЕСКО (2014 – 2016) само около 30 процента от всички студентки  избират области, свързани с наука. В световен мащаб приемът на студентки е особено нисък в областта на информационните и комуникационни технологии (3%), природни науки, математика и статистика (5%) и в инженеринга, производството и строителството (8%).

 

https://www.youtube.com/watch?v=QrU1pTO2Xl0

 

 Тема 2021: Жените в науката са начело на борбата срещу COVID-19

 

Избухването на пандемията на COVID-19 ясно ни демонстрира критичната роля на жените-изследователи в различни етапи от борбата срещу „невидимия” враг – от изследване на вируса, до разработване на техники за тестване и накрая до създаване на ваксина срещу него.

 

В същото време пандемията от COVID-19 също оказа значително отрицателно влияние върху жените учени, особено засягайки тези в ранните етапи на кариерата им, като по този начин допринесе за увеличаване на вече съществуващото неравенство между половете в научните среди. Заради това ООН призовава международната общност да обърне внимание на разграниченията чрез нови политики, инициативи и механизми за подкрепа на жените и момичетата в науката.

 

На този фон тазгодишното честване  е под надслов  „Жените в науката са начело на борбата срещу COVID-19“ и ще събере експерти, работещи в области, свързани с пандемията от различни части на света. Основна тема на онлайн събитието е „Отвъд границите: равенство в науката за обществото“, със специален фокус върху значение на социалните аспекти и културните измерения в науката, технологиите и иновациите за подобряване на програмите за устойчиво развитие.

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRZx4Dz3vkE&feature=emb_title
[:]