[:bg]14 държави бяха избрани за членове на Съвета по права на човека[:]

0
780

[:bg]

09-15-2015gender_panel
UN Photo/Jean-Marc Ferré

14 държави членки ще членуват в Съвета по права на човека в рамките на тригодишен мандат, който започва от 1 януари 2017 г. Бразилия, Китай (преизбрана), Куба (преизбрана), Египет, Унгария, Ирак, Япония, Руанда, Саудитска Арабия (преизбрана), Южна Африка (преизбрана), Тунис, Обединеното кралство (преизбрана) и САЩ бяха избрани от Общото събрание на ООН през настоящата седмица.

Съветът по права на човека е създаден с резолюция на Общото събрание през 2006 г. и се състои от общо 47 държави, избирани на регионален принцип. Групите на африканските и азиатско-тихоокеанските държави разполагат с по 13 места, източноевропейските държави – с 6, държавите от Латинска Америка и Карибите имат 8 места, а Групата на западноевропейските и други държави – 7.

Новоизбраните представители на Групата на източноевропейските държави са Унгария (144 гласа) и Хърватия (114 гласа). Руската Федерация получи 112 гласа, които обаче бяха недостатъчни, за да бъде преизбрана за член на Съвета. България получи 1 глас.

Източник: ООН

 [:]