17 май – Световен ден на телекомуникациите и информационното общество

0
2667
Снимка: ITU
Снимка: ITU
Снимка: ITU

17 май отбелязва годишнината от подписването на първата Международна телеграфна конвенция и създаването на Международния съюз по далекосъобщенията. Целта на този ден е да допринесе за повишаването на възможностите, които предлагат Интернет и други информационни и комуникационни технологии (ИКТ) на обществата и техните икономики, както и да се намерят начини за преодоляване на цифровото разделение.

Световен ден на телекомуникациите

Световният ден на далекосъобщенията се чества всяка година на 17 май от 1969 г., по случай основававнето на Международния съюз по далекосъобщенията и подписването на първата Международна телеграфна конвенция през 1865 г.

Световен ден на информационното общество

През ноември 2005 г.  Световната среща на върха по въпросите на информационното общество призова Общото събрание на ООН да обяви 17 май като световен ден на информационното общество, за да се фокусира върху важността на ИКТ и широкия спектър от въпроси, свързани с информационното общество. Общото събрание прие резолюция (A / RES / 60/252) през март 2006, според която Световният  ден на информационното общество се празнува всяка година на 17 май.

През ноември 2006 г. Конференцията на пълномощните представители на Международния съюз по далекосъолщенията в Анталия, Турция, реши да обедини двете събития на 17 май като Световен ден на телекомуникацията и информационното общество. Резолюция 68 приканва всички държави-членки и членовете на сектори, да отпразнуват деня, като за целта организира различни национални програми с оглед  на:

  • Стимулиране на размисъл и обмен на идеи по темата, приета от Съвета
  • Обсъждане на различните аспекти на темата с всички партньори в обществото
  • Формулиране на доклад, отразяващ национални дисксии по въпросите, залегнали в основната тема

През 2016 г. Световният ден на телекомуникациите и  информационното общество ще се съсредоточи върху темата „Информационно и комуникационно  предприемачество за социално въздействие“.

ИКТ предприемачи имат особено важна роля в осигуряването на икономически растеж по устойчив и приобщаващ начин. Те са включени в разработването на иновативни решения в областта на технологиите-за  въздействие на глобалните, регионалните и националните икономики и като  важен източник на нови работни места, особено за младите хора, в сегашната икономика на знанието.

Темата за Световния ден на телекомуникациите и информационното общество е в съответствие с работата на Международния съюз по телекомуникации в отключването на потенциала на ИКТ за младите новатори и предприемачи, стартиращи технологични центрове, като водачи на иновативни и практически решения за напредъка в постигането на международните цели за устойчиво развитие, с акцент върху малките и средни предприятия от развиващите се страни.

Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун изрази своя призив за инвестирането в ИКТ като средство за създаване на интелигентни решения за справянето на глобалните проблеми: „ Призовавам правителствата, бизнеса и лидери на гражданското общество за разработване на нови технологии, които имат траен социален ефект. ИКТ могат да създават по-приобщаващи общества за хора с увреждания. Те могат да помогнат на децата да се научат и на възрастните хора да останат активни. ИКТ могат да свързват хората по целия свят в обща кауза. На тази Световен ден на телекомуникацията и информационното общество, нека да впрегнем силата на технологията, за да създадем по-добро бъдеще за всички.“

Източник: ITU

Изготвил: Андреа Йовева