20 000 допълнителни приемни места за търсещи убежище в Гърция

0
1266

Европейската комисия и ВКБООН стартираха програма за предоставяне на 20 000 допълнителни приемни места за бежанци и кандидати за преместване в Гърция чрез субсидии за жилища в частния сектор. Комисията ще предостави 80 млн. евро от бюджета на ЕС за 2016 г. Тази декларация помага да се изпълни ангажиментът, поет от Гърция и от ВКБООН по време на срещата на лидерите от Западните Балкани на 25 октомври.

Заместник-председателят на комисията Кристалина Георгиева, която отговаря за ресора бюджет и човешки ресурси, подписа декларацията от името на Европейската комисия, заедно с Джордж Окот-Обо, заместник-върховният комисар на ООН за бежанците, и Йоанис Муцалас, министърът на вътрешните работи и административната реформа на Гърция. Заместник-председателят Георгиева заяви: „Днес ние сме солидарни с Гърция и с децата, жените и мъжете, които търсят убежище в Европа. Програмата, която стартираме, предлага финансова подкрепа от ЕС за семейства, по-конкретно като им предоставя подходящ подслон. Днешната декларация се отнася за временна помощ, но комисията продължава да използва пълния набор от инструменти, с които разполага, за да се намери дългосрочно решение на бежанската криза в Европа.“

Заместник-върховният комисар на ООН за бежанците Джордж Окот-Обо добави: „След приемането на Европейската програма за миграцията през май, Европейската комисия е предприела редица ключови действия за справяне с настоящата извънредна ситуация. Днес ние проправихме пътя на условията за предоставяне на жизненоважна помощ и настаняване чрез 20 000 допълнителни приемни места. Бързото прилагане на подхода на горещите точки и ускоряването на темпа на преместване са приоритетите в момента, но цялата програма може да бъде успешна само ако е придружена от широкомащабен спешен прием, помощ и регистрационни усилия в страните, където са съсредоточени пристиганията.“

В рамките на тази декларация, комисията предоставя финансиране от бюджета на ЕС за ВКБООН в подкрепа на разработването на капацитета на Гърция за приемане на бежанци. ВКБООН ще осигури 20 000 приемни места чрез субсидии за наем и програми за приемни семейства. Местата, предвидени по тази програма, са важна част от схемата на ЕС за спешно преместване, като се предоставя временно настаняване в Гърция за кандидати в очакване на преместване в други държави членки на ЕС.

ВКБООН вече е подкрепила гръцкото правителство за подобряване на съществуващата инфраструктура на някои от островите. Строителните работи в най-горещите точки се предприемат от гръцките власти, но по силата на настоящата декларация ВКБООН също ще подкрепи създаването на условия в горещите точки посредством съвети и консултации от служителите на ВКБООН, както и поемане на доставки и строителни работи според необходимостта. Общото финансиране, свързано с бежанската криза, от бюджета на ЕС през 2015 г. и 2016 г. е в размер на 10 млрд. евро. Разходите за тази програма през 2016 г. са част от над 4 млрд. евро, отпуснати от бюджета на ЕС за справяне с бежанската криза в държавите членки и овладяване на ситуацията в страните, които бежанците напускат или през които преминават транзитно.

Източник: European Commission

Снимка: UNHCR

Изготвил: Моника Антонова