24 януари – Международен ден на образованието

0
1333
PixaBay
Източник: PixaBay

[:bg]

„Образованието е най-мощното оръжие, което може да използвате, за да промените света” – Нелсън Мандела

За поредна година на 24 януари ООН насочва прожекторите към едно от ключовите парченца пъзел в живота и развитието ни – образованието. Един полъх на вятъра, който ни показва пътя на правилните решения и ни предоставя свободата сами да избираме накъде да отлетим.

Образованието е ключово за устойчивото развитие

През 2015 г. ООН приема Програма за устойчиво развитие до 2030 г., която е своеобразен призив за действие за премахване на бедността, защита на планетата и подобряване на живота и перспективите на всички, независимо къде по света се намират те. Програмата е съставена от 17 цели, като  международната общност е категорична, че образованието е от съществено значение за успех при постигането на всички тях. А Цел  №4 е посветена именно на ролята на образованието, като стремежът е „да осигури приобщаващо и справедливо качествено образование и да насърчи възможностите за учене през целия живот за всички“.

Предизвикателства за постигане на всеобщ достъп до образование

Универсалният достъп до образование е еднаквата способност на хората да участват в образователна система. Според Всеобщата декларация на ООН за правата на човека всички хора по света имат право на безплатно образование на начално ниво както за развиване на умения им, така и за да станат по-добри членове на обществото, научавайки се на толерантност и зачитане на свободите на другите.

Образованието дава възможност за социално-икономическа мобилност и е ключ към бягството от бедността. През последното десетилетие е постигнат значителен напредък към увеличаване на достъпа до образование и степента на записване в училищата на всички нива, особено за момичетата.

Независимо от това, 265 милиона деца и юноши по света нямат възможност да пристъпят училищния праг или да завършат образованието си. И ако тези данни не са достатъчно стряскащи, добавяме още малко – 617 милиона деца и юноши не могат да четат и да смятат; по-малко от 40% от момичетата в Субсахарска Африка завършват прогимназиално образование, а около 4 милиона деца и младежи бежанци са извън образователната система.

https://twitter.com/UNICEF/status/1350490531076444161

Според ООН без приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности през целия живот за всички, държавите няма да успеят да постигнат равенство между половете и да прекъснат цикъла на бедност, който подлага милиони деца, младежи и възрастни на неистови трудности.

Образованието и COVID-19

През изминалите няколко месеца животът ни е белязан от пандемията от COVID-19 и борбата с „невидимия враг”, който успя да отнеме милиони човешки животи и да сложи отпечатък върху хиляди съдби. COVID-19 доведе и до глобално прекъсване на обучението с безпрецедентен мащаб и тежест. Затварянето на училища, университети и други учебни заведения, както и прекъсването на много програми за ограмотяване и обучение през целия живот, засегнаха живота на 1,6 милиарда ученици в над 190 държави.

https://twitter.com/UNICEF/status/1348783017226067974

Тема 2021 – „Възстановяване и съживяване на образованието за поколението COVID-19“

Тазгодишната тема на Международния ден на образованието подчертава ролята на сътрудничеството и международната солидарност като сили, даващи мощ на образованието, което стои в основите на възстановяването и трансформацията към по-приобщаващи, безопасни и устойчиви общества.

https://twitter.com/RobertG_Jenkins/status/1349362556331126785

Този Международен ден на образованието има за цел:

  • Да акцентира върху ангажиментите и последващите действия, предприети за защита на образованието чрез възстановяване, увеличаване на приобщаването и борба с отпадането от образователната система.
  • Да подкрепи инициативи, ръководени от правителства, преподаватели и организации, работещи за повторно обвързване на образованието с принципите на справедливост и уместност.
  • Да подчертае най-добрите практики в законите и политиките за справедливо финансиране на образованието, които ефективно и ефикасно са насочени към най-нуждаещите се.
  • Да даде гласност на поколението COVID-19, за да изрази своите притеснения и стремежи пред бъдещето, белязано от икономическа рецесия и климатични промени.

Събитията през деня са разделени в три основни сегмента: герои на учението, иновации и финансиране. На 24 и 25 януари най-малките ще могат да се насладят на фестивала „Планета на познанията”

https://youtu.be/lUzpqYrcacY

 

[:en]

„Образованието е най-мощното оръжие, което може да използвате, за да промените света” – Нелсън Мандела

За поредна година на 24 януари ООН насочва прожекторите към едно от ключовите парченца пъзел в живота и развитието ни – образованието. Един полъх на вятъра, който ни показва пътя на правилните решения и ни предоставя свободата сами да избираме накъде да отлетим.

Образованието е ключово за устойчивото развитие

През 2015 г. ООН приема Програма за устойчиво развитие до 2030 г., която е своеобразен призив за действие за премахване на бедността, защита на планетата и подобряване на живота и перспективите на всички, независимо къде по света се намират те. Програмата е съставена от 17 цели, като  международната общност е категорична, че образованието е от съществено значение за успех при постигането на всички тях. А Цел  №4 е посветена именно на ролята на образованието, като стремежът е „да осигури приобщаващо и справедливо качествено образование и да насърчи възможностите за учене през целия живот за всички“.

Предизвикателства за постигане на всеобщ достъп до образование

Универсалният достъп до образование е еднаквата способност на хората да участват в образователна система. Според Всеобщата декларация на ООН за правата на човека всички хора по света имат право на безплатно образование на начално ниво както за развиване на умения им, така и за да станат по-добри членове на обществото, научавайки се на толерантност и зачитане на свободите на другите.

Образованието дава възможност за социално-икономическа мобилност и е ключ към бягството от бедността. През последното десетилетие е постигнат значителен напредък към увеличаване на достъпа до образование и степента на записване в училищата на всички нива, особено за момичетата.

Независимо от това, 265 милиона деца и юноши по света нямат възможност да пристъпят училищния праг или да завършат образованието си. И ако тези данни не са достатъчно стряскащи, добавяме още малко – 617 милиона деца и юноши не могат да четат и да смятат; по-малко от 40% от момичетата в Субсахарска Африка завършват прогимназиално образование, а около 4 милиона деца и младежи бежанци са извън образователната система.

https://twitter.com/UNICEF/status/1350490531076444161

Според ООН без приобщаващо и справедливо качествено образование и възможности през целия живот за всички, държавите няма да успеят да постигнат равенство между половете и да прекъснат цикъла на бедност, който подлага милиони деца, младежи и възрастни на неистови трудности.

Образованието и COVID-19

През изминалите няколко месеца животът ни е белязан от пандемията от COVID-19 и борбата с „невидимия враг”, който успя да отнеме милиони човешки животи и да сложи отпечатък върху хиляди съдби. COVID-19 доведе и до глобално прекъсване на обучението с безпрецедентен мащаб и тежест. Затварянето на училища, университети и други учебни заведения, както и прекъсването на много програми за ограмотяване и обучение през целия живот, засегнаха живота на 1,6 милиарда ученици в над 190 държави.

https://twitter.com/UNICEF/status/1348783017226067974

Тема 2021 – „Възстановяване и съживяване на образованието за поколението COVID-19“

Тазгодишната тема на Международния ден на образованието подчертава ролята на сътрудничеството и международната солидарност като сили, даващи мощ на образованието, което стои в основите на възстановяването и трансформацията към по-приобщаващи, безопасни и устойчиви общества.

https://twitter.com/RobertG_Jenkins/status/1349362556331126785

Този Международен ден на образованието има за цел:

  • Да акцентира върху ангажиментите и последващите действия, предприети за защита на образованието чрез възстановяване, увеличаване на приобщаването и борба с отпадането от образователната система.
  • Да подкрепи инициативи, ръководени от правителства, преподаватели и организации, работещи за повторно обвързване на образованието с принципите на справедливост и уместност.
  • Да подчертае най-добрите практики в законите и политиките за справедливо финансиране на образованието, които ефективно и ефикасно са насочени към най-нуждаещите се.
  • Да даде гласност на поколението COVID-19, за да изрази своите притеснения и стремежи пред бъдещето, белязано от икономическа рецесия и климатични промени.

Събитията през деня са разделени в три основни сегмента: герои на учението, иновации и финансиране. На 24 и 25 януари най-малките ще могат да се насладят на фестивала „Планета на познанията”

https://youtu.be/lUzpqYrcacY

 

[:]