5 юни – Международен ден на околната среда

0
1161
Снимка: UN

Околната среда и опазването ѝ заемат ключова роля в Целите на ООН за устойчиво развитие. Организацията предприема редица действия, за да намали отпечатъка, който обществото оставя върху околната среда, и за да бъде планетата ни способна да отговори на нуждите не само на настоящите, а и на бъдещите поколения. Пример за това е значението, което ООН поставя върху борбата с изменението на климата, опазването на водите, насърчаване на инвестициите в устойчиво производство, потребление и най-вече, управление на природните ресурси.

5 юни в България

На национално ниво Министерството на околната среда и водите ежегодно е домакин на редица инициативи по повод Международния ден на околната среда – образователни програми за ученици, открити уроци, туристически походи и игри на открито, насочени към насърчаване природосъобразния начин на живот. Тази година на 5 юни дирекция Национален парк „Рила“ ще отбележи Деня с представяне на уникалното биологично разнообразие на защитената си територия.

Сред най-успешните дейности през годините са организираното почистване на трасето по Екопътека „Видимско пръскало“, Парков участък „Стоките“ и поддръжка на парковата мебел и интерпретативните табели в района. Други инициативи включват организираната през 2018 г. от ДНП „Рила“ образователна програма на тема „Да победим замърсяването с пластмаси“, както и играта „Еколабиринт“ – част от информационно-образователната кампания на РИОСВ – Пловдив за разделно събиране на отпадъци и за опазване на околната среда, която се проведе под надслов „Да бъде по-чист, по-зелен и по красив моят Пловдив“ – 2017 г.

https://twitter.com/UNEP/status/1265991216811986944

Световен ден на околната среда 2020

Домакин на Световния ден на околната среда 2020 е Колумбия, а посланието тази година е, че природата ни „изпраща съобщение“ и ни показва, че пред нас стои важна дилема, която не е просто свързана с планетата, а с начина ни на живот. Затова е време да се събудим и да си вземем бележка, да преосмислим връзката си с природата.

На тазгодишния Международен ден на околната среда призивът е да отделим „Време за природата“ – „Time for Nature“.Фокусът е върху това как всички живи същества на планетата са свързани в мрежата на живота и как ние можем да действаме в името на природата днес, за да изградим едно по-добро утре.

„2020 е година за неотложни действия и амбиция за справяне с кризата, пред която е изправена нашата планета. Това е и възможност за вземане на решения, базирани и в подкрепа на природата, за да се справим с глобалните климатични промени, каза Ингър Андерсен, изпълнителен директор на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) на Конференцията на ООН за изменение на климата (COP25) в Мадрид в края на 2019 г. „Всяка година Световният ден на околната среда се явява мощна платформа за ускоряване, разширяване и ангажиране на хора, общности и правителства по целия свят да предприемат действия, насочени със справянето на големите общи предизвикателства за планетата.“

Въздействието на човешката дейност върху природата

Човешките дейности са променили значително три четвърти от сушата и две трети от океанската площ. Само в периода от 2010 г. до 2015 г., 32 млн. хектара гора са изчезнали. През последните 150 години покривката от жив коралов риф е намаляла наполовина. Ледниците се топят с изумителни темпове, повишава се киселинността на океана, заплашвайки продуктивността му. Видовете от дивата природа изчезват десетки до стотици пъти по-бързо, отколкото през последните 10 милиона години, и в рамките на следващите 10 години един от всеки четири известни вида може да бъде заличен от планетата.

Ако продължим по този път, загубата на биологично разнообразие ще има сериозни последици за човечеството, включително чрез колапса на хранителните и здравните системи. Пандемията COVID-19 ни показа именно това – когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме системата,  която поддържа човешкия живот. Като разстройваме деликатния природен баланс, ние създаваме условия за разпространение на различни бактерии и вируси.

Загуба на биоразнообразие и COVID-19

Появата на COVID-19 показа ясно, че когато унищожаваме биоразнообразието, ние унищожаваме животоподдържащи системи. Чрез нарушаването на деликатния баланс на природата – обезлесяване, посегателство върху дивата природа, засилено земеделие, намаляване на генетичното разнообразие в популациите на животните, причиняване на климатични промени и екстремни метеорологични събития – ние създадохме идеални условия за разпространение на вируси между животинската и човешката популация.

Колкото по-богата на биоразнообразие е една екосистема, толкова по-трудно е един вирус или бактерия да се разпространява бързо или да доминира, а загубата на биологично разнообразие предоставя възможност на патогените да преминават между животни и хора. Променяйки системата, която естествено би ни защитила, ние създадохме условия за разпространение на коронавируси.

Какво може да направи всеки от нас за планетата днес?

Всеки от нас има роля в прекратяването на загубата на биоразнообразие и запазване на природата в името на човешкото благополучие. Като хора трябва да преосмислим това, което купуваме и използваме,  да станем съзнателни потребители. Ако искаме да променим сегашния модел на бавно унищожение на природата, първо трябва всеки да разбере кои са малките стъпки, които могат да бъдат предприети в ежедневието ни: да се информираме добре относно влиянието ни върху околната среда, да споделим това знание с нашето семейство и приятели на Световния ден на околната среда и да предприемем действия сега, за да бъдем по-отговорни и да съхраним околната среда чиста, зелена и достъпна за следващите поколения.


Материала изготви: Роберта Гуевска

Източници: МОСВ, РИОСВ-Враца, UN Environment Programme