50 години Международен ден на грамотността

cryvrbdwaaasg7j

„Светът се е променил от 1966 г. насам, но нашата решителност да осигурим умения и възможности за всеки мъж и жена, за да реализират пълния си потенциал, с достойнство и уважение, остава все така непоколебима. Грамотността е основата на един устойчив свят за всички.“  – Ирина Бокова, генерален директор на ЮНЕСКО 

8 септември е Международен ден на грамотността, а тази година той отбелязва своята 50-годишнина. Темата на деня през в 2016 г. гласи: „Прочитане на миналото, написване на бъдещето“.

Отбелязването на Международния ден на грамотността цели да насочи общественото внимание към дългогодишните усилия за повишаване на нивата на грамотност сред световното население.

Преди 50 години ЮНЕСКО обявява 8 септември за Международен ден на грамотността, с което цели да популяризира грамотността като мощен инструмент за овластяване на всеки индивид и общност. По това време 24% от младежите на възраст между 15 и 24 г. не могат да четат и пишат в сравнение с с по-малко от 10% днес. Въпреки напредъка обаче, днес 758 милиона възрастни са неграмотни, от които 2/3 са жени.

На този ще бъдат наградени личности с принос към създаването на решения, които да повишат нивото на грамотност и постигането на Програма за устойчиво развитие 2030. Тази година фокус е поставен върху иновациите. През първата година от амбициозния план за постигане на Целите за устойчиво развитие грамотността се разглежда в контекста на възможностите за ученето през целия живот. Грамотността е част от Цел 4 „осигуряване на приобщаващо и достъпно за всички качествено образование и популяризиране на възможностите за учене през целия живот“.

e_sdg_icons-04-1

Източник: UNESCO