50 години Програма за развитие на ООН

UNDP_50_en

Днес, 24 февруари 2016 г., се навършват 50 години от създаването на Програмата на ООН за развитие (ПРООН). Организацията за развитие от семейството на ООН работи за намаляване на бедността, овластяване на жените, създаване на работни места, опазване на околната среда в почти 170-те страни, в които оперира.

ПРООН е създадена през 1966 г. чрез сливане на Разширената програма за техническа помощ и Специалния фонд на ООН. Работата на Програмата е организирана в рамките на 4 континента. Мисията на ПРООН е да довърши започнатото преди 50 години и да сложи край на бедността.

С приемането на новите 17 Цели за устойчиво развитие се поставят опорните точки за работа на ПРООН през следващите 15 години. Организацията се стреми да интегрира международните усилия по отношение на здравеопазването, енергетиката и климата. ПРООН цели също да увеличи усилията си в определени сфери като образованието на момичета и жени, което ще доведе до редица други позитивни ефекти върху обществата.

През годините ПРООН работи в редица сфери и си сътрудничи с останалите организации от семейството на ООН, за да подпомогне държавите в развитието им. През 60-те Програмата оперира главно на регионално ниво, заедно с Организацията по прехрана и земеделие (ФАО) провеждат кампания за борбата с прелетните скакалци, които унищожават реколтата в 42 страни. По това време в току-що придобилата независимост Република Сингапур ПРООН предоставя експертиза и техническа подкрепа в области като образование, индустриализация, създаване на нови работни места и урбанизация.

През 70-те години ПРООН стартира своя първи глобален проект за отглеждане на високопротеинова царевица, с помощта на център за проучвания в Мексико. Също така, през второто десетилетие от съществуването си, ПРООН дава началото на проекта TOKTEN, който помага за изпращането на принудително изселени специалисти и експерти обратно в техните страни. Познавайки културата и езика на своята държава те помагат за развитието й. В края на 70-те ПРООН стартира Програма за подкрепа на палестински народ (PAPP) чрез изграждане на училища, културни институции, болници и т.н.

През 80-те години ПРООН има значителен принос в борбата срещу редица болести причинени от паразити като женската черна муха и свинския червей. Програмата оказва помощ за справяне със сушата и вътрешните въоръжени конфликти в Мозамбик и подпомага Аржентина по пътя й към демокрацията. ПРООН е оказала подкрепа в демократичните процеси в редица страни от Южна Африка, като към момента на всеки две седмици подпомага провеждането на демократични избори някъде по света. Също така, Програмата за развитие полага усилия за промотирането на равноправието между половете и подпомага развитието на предприемачеството.

През 90-те години ПРООН засилва дейността си по отношение на опазването на околната среда като си партнира със Световната банка. След геноцида в Руанда от 1994 г., в който загиват и служители на ПРООН, Програмата оказва подкрепа на пострадалите от конфликта като изгражда лагери за бежанци и подпомага държавата по пътя й към конституционните и демократични промени. През последното десетилетие на 20-ти век Програмата за развитие увеличава усилия в глобалната борба срещу вируса ХИВ.

SDGs-GlobalGoalsForSustainableDevelopment-05 (1)

В началото на хилядолетието ООН приема Целите на хилядолетието, които да постигне до 2015 г. Едни от основните цели са изкореняването на крайната бедност и глада по света. През последните години ПРООН се стреми да подобри работата си като търси нови начини за по-ефективна дейност, насочва общественото внимание към значими проблеми по света и с помощта на новите технологии включва гражданското общество в разрешаването на подобни проблеми.

През изминалата година световните лидери на 189 държави приеха 17-те Цели за устойчиво развитие, които продължават стремежите заложени с Целите на хилядолетието.

Програмата "Красива България" спомага за реставрирането на стари сгради и културни паметници. Снимка: UNDP
Програмата „Красива България“ спомага за реставрирането на стари сгради и културни паметници. Снимка: UNDP

В България Представителството на ПРООН е открито през 1992 г. със Споразумение между Република България и Програмата за развитие на ООН. През годините, в които организацията оперира в страната са изпълнени над 70 проекта на стойност над 165 млн. долара. ПРООН съсредоточава усилията си в три ключови области:

  • Социално приобщаване и местно икономическо развитие за намаляване на бедността;
  • Добро управление за равнопоставено местно и регионално развитие;
  • Съхраняване на енергията и околната среда за устойчиво развитие.

Програмата работи в тясно сътрудничество с министерства, агенции и местни власти и по време на работата си в страната подкрепя активно кандидатурата на България за членство в Европейския съюз.

След отчитане на напредъка постигнат в страната, през 2009 г. Споразумението между България и ПРООН е денонсирано и Представителството на Програмата в София е закрито. С приключване на работата на ПРООН се отчита новият статут на България като донор на помощи за развитие.

Източници: UNDPMaxconsultНародно събрание

Изготвил: Екатерина Димитрова

1 COMMENT

Comments are closed.