[:bg]6 април – Международен ден на спорта за развитие и мир[:]

0
1265
Снимка: Pixabay

[:bg]

„Спортът се превърна в световен език, общ знаменател, който разрушава всички стени, всички бариери. Това е световна индустрия, чиито практики могат да имат широко въздействие. Преди всичко, това е мощен инструмент за напредък и развитие.“Бан Ки-Мун, Генерален секретар на ООН от 2007 до 2017 г.

Чрез Резолюция A/67/L.77  на Общото събрание на ООН от 23 август 2013 г. идеята на Жоел Бузу – президент на световната организация „Мир и спорт“ – за обявяване на ден, в който да се акцентира върху спорта като средство за постигане на световен мир, бива осъществена. Шести април започва да се чества от 2014 г. насам и става символ на спорта като двигател на социалната промяна, общественото развитие, разбирателството.

Това не е първото действие на ООН в тази насока – преди това 58-мата сесия на Общото събрание на ООН обявява 2005-та година за Международна година на спорта и физическото възпитание за насърчаване на образованието, здравеопазването, развитието и мира.

Спортът, подчертава се в Резолюция A/67/L.77, има потенциала да допринесе за постигането на Целите на хилядолетието за развитие. В качеството му на инструмент за образование, развитие и мир, спортът може да поощрява сътрудничеството, солидарността, толерантността, разбирателството, социалното включване и по-доброто здраве на местно, национално и международно ниво. Още повече, честването на този ден е знак за разбирането на ООН, че спортът може да окаже положително въздействие върху напредъка в областта на правата на човека и социалното и икономическото развитие.

Ролята на Международния Олимпийски комитет

Много организации в системата на ООН, включително Международния форум за спорта, мира и развитието, организиран съвместно със Службата на ООН за спорта за развитие и мир, вече са установили партньорства с Международния олимпийски комитет. Мисията и ролята на Комитета, изложени в Олимпийската харта, поставят спорта в услуга на човечеството и насърчават мирното общество и здравословния начин на живот, като спортът се обединява с културата и образованието за защита на човешкото достойнство без каквато и да е дискриминация.

Честването е широко подкрепяно от МОК, който „цени възможността му да признае приноса на спортните организации за социална промяна и човешко развитие“. Шести април е възможност за Комитета да акцентира върху начина, по който атлетите и олимпийското движение използват спорта, за да благоприятстват помирението, мира между държавите, но и разбирателството между хората.

Спортът и мирът

Универсалният език на спорта обединява хората, без да държи сметка за границите, различията в културите и религиите. Присъщите му ценности, като например работа в екип, справедливост, дисциплина, уважение към противника и правилата на играта, се разбират по целия свят и могат да бъдат използвани за сближаване и мирно съвместно съществуване.
Спортните програми позволяват срещи на неутрална територия и в среда, в която агресията може да бъде контролирана, регулирана и трансформирана.

Въпреки че спортът не може да спре или да разреши остър конфликт, той представлява гъвкав и ефективен от гледна точка на разходите начин за предотвратяването му или оказването на помощ след него.

Спортът насърчава:
• Индивидуалното развитие;
• Укрепването на здравето и превенцията на заболяванията;
• Равенството между половете;
• Социалната интеграция и развитието на социален капитал;
• Изграждането на мир и предотвратяването на конфликти;
• Възстановяването след бедствия / травмиращи ситуации и нормализирането на живота;
• Икономическото развитие;
• Комуникацията.

„Спортът има способността да овластява хората и да издига моралните ценности на преден план, да играе стратегическа роля в предаването на жизнените умения и да изпраща полезни, окуражаващи послания по важни въпроси, като по този начин се стимулира социална промяна. Честването на този празник още повече ще популяризира силата на спорта като катализатор за развитие и мир.“Вилфрид Лемке, специален съветник на Генералния секретар на ООН по въпросите на спорта за развитие и мир.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UN (1) (2) (3); Olympic Games[:]