Екип

От ноември 2015 г. координатор и главен редактор на UNA News Bulgaria е Екатерина Димитрова. Тя изучава специалност „Международни отношения“ в Софийски университет, има 5-годишен опит в младежкия неправителствен сектор. Интересите и са свързани с международна сигурност, младежки политики и иновации. Може да се свържете с нея на: e.dimitrova@una.bg

 

Виолета Върбанова е главен редактор на UNA News Bulgaria от септември 2013 г. до ноември 2015 г. Тя е бакалавър по „Политически науки“, специалност „Международни отношения“ и магистър по „Дипломация в сигурността и отбраната“ от Нов български университет. Интересите и са свързани с мироопазване, водна и продоволствена сигурност, права на човека и бежанци.

 

От февруари 2015 г. заместник-главен редактор на UNA News Bulgaria е Светослава Димитрова. Тя е блогър, занимавала се е с редица онлайн издания и е част от нашия екип от юни месец 2014 г. Светослава е бакалавър по „Печатни комуникации“ и магистър по „Управление на електронен контент“ в УниБИТ. Нейните интереси са в областта на екологията, образованието, дейности и програми на ООН.