Противниците на нефтения план за Аляска губят първата битка срещу проекта Уилоу

0
172
a panoramic shot of oil rigs at sea with a beautiful sunset in the background, under cloudy sky

 

Природозащитниците загубиха първата съдебна битка срещу мащабния петролен проект в Аляска, след като съдията отхвърли исканията им за незабавно спиране на строителните работи.

Това означава, че Коноко Филипс Аляска може да продължи строежа и да добива чакъл, който да използва за изграждането на път към Уилоу. Това притеснява еколозите, тъй като шумът и взривовете около строежа на пътя могат да засегнат популацията на елените карибу.

Шарън Глийсън, съдия от окръжния съд на САЩ казва, че при вземането на решението си е отразила подкрепата на проекта от политическите лидери на Аляска- законодателите на щата и представителите на Аляска в Конгреса. Освен това, голяма тежест има и подкрепата на местното население, въпреки че то не е съвсем единодушно по въпроса.

От друга страна, групи за опазване на околната среда, Организацията на местните в Аляска и Независимите инупиати за Арктика, поискаха от Глийсън да отложи строителството по проекта докато текат съдебните дела. Тяхното желание е съдията да отмени одобрението на проекта, тъй като Бюрото за управление на земите не е разгледало достатъчен набор от алтернативи.

Глийсън се обоснова като каза, че строителните работи, които Коноко Филипс Аляска  планира за този месец, са значително по-тесни по обхват от проекта Уилоу. Освен това, според нея групите за опазване на околната среда  не са успели да докажат навреме вредните ефекти от проекта.

За да се предотвратят най-лошите бъдещи вреди от изменението на климата, включително още по-екстремни метеорологични условия, ръководителят на ООН наскоро призова за прекратяване на нови проучвания за изкопаеми горива. Той призова и богатите страни да се откажат от въглища, нефт и газ до 2040 г.

Проектът Уилоу е в североизточната част на Националния петролен резерв в Аляска, по отношение на който имаше дебат относно това каква част от региона трябва да бъде достъпна за разработването на нефт и газ. През 2022 г. администрацията на Байдън  ограничи този регион до малко над половината резерват, който е дом на полярни мечки, карибу, милиони мигриращи птици и други диви животни. Ето защо, според природозащитниците, федералните институции не са обърнали достатъчно внимание на преките и косвени въздействия на проекта Уилоу.

Щатските политически лидери от своя страна, представят Уилоу като източник на нови работни места. Очаква се производството да достига 180 000 барела петрол на ден. Това е важно, защото съществуващите находища вече не съдържат същото количество петрол както през своя пик от 1980 г. Мнозина от местните лидери смятат, че проектът е икономически жизненоважен за техните общности. Лидерите на местното население в Нуиксут обаче, изразиха своята загриженост. Поради своята близост до Уилоу, те се опасяват от въздействието на проекта върху начина им на  живот.

Използването на петрола, който Уилоу ще произведе за 30 години, се равнява на отделянето на парниковите газове на 1,7 милиона автомобили. Ето защо, активистите имат повод да твърдят, че проектът противоречи на заложената от Байдън политика за преминаване към чиста енергия.

Превод: Вероника Средкова

Източник: CBC News