Amnesty Internаtional: Годината на потъпкване на фундаментални човешки права

niWJ1nYD

Правозащитната организация „Амнести интернешънъл“ публикува годишния си доклад за 2015/2016 г., в който отбелязва, че през този период са били нарушени фундаментални човешки права на много места като много от правителствата съзнателно са загърбили принципите на международното хуманитарно право.

В доклада организацията помества множество снимки онагледяващи потъпкването на човешките права от държавните власти, статистики и мнението на генералния секретар на „Амнести интернешънъл“ – Салил Шети. Шети предупреждава: „Не само нашите права са застрашени, но и законите и системата, които ги защитават. Повече от 70 години на усилена работа и прогрес на човечеството са поставени на риск“. Той заявява още, че предотвратяването на подобни кризи, пред които е изправен света в момента, е по силите на световните лидери и подчертава, че човешките права са необходимост, а не допълнителна привилегия или аксесоар.

Според доклада, ООН и нейните институции като например Международния наказателен съд, както и регионалните механизми като Съвета на Европа и междуамериканската система за защита на правата на човека биват игнорирани и подкопавани от националните правителства. Организацията призовава правителствата да инвестират и стимулират в системи за защита на човешките права.

Според статистиката на организацията през годината 122 държави са измъчвали или са третирали зле граждани, над 30 са принудили незаконно бежанци и мигранти да напуснат територията им и да се върнат в собствените си държави, където животът им е в опасност.

България също е критикувана за отношението си към бежанци и мигранти, като твърде често те са били отпращани от граничните власти, а страната все още няма план за интеграцията на получилите статут на бежанци. Посочват се още изгражданите огради на границата с Турция и инцидента с починалия  от рикошетен изстрел на български граничен полицай афаганистанец през октомври. В доклада се посочват също и високите нива на дискриминация и омраза в страната основани на религия и етнос спрямо представители на малцинствени групи. Българската съдебната система бива критикувана в нарушение на човешките права и по отношение на регулациите спрямо непълнолетните закононарушители.

В доклада, Организацията отчита невъзможността на ООН да се справи с настъпилите конфликти и множеството причини за нарушаване на човешките права. „Амнести интернешънъл“ посочва, че новият генерален секретар на Организацията на Обединените нации ще наследи организация, която е постигнала много, но се нуждае от ново мислене и реформиране.

В доклада на хуманитарната организация се посочват и други тревожни статистики – като тази, че 133 държави са ограничили свободата на словото, а най-малко 156 хуманитарни работници са били задържани или убити. Най-малко 55% от държавите са лишили подсъдими от правото им на справедлив процес.

Данните от доклада несъмнено са тревожни, но „Амнeсти интернешънъл“ посочва и няколко добри примера, които подсказват, че идеята за защита на човешките права в никакъв случай не бива да бъде изоставяна. Това са: наличието принципите за защитата на човешките права в новите Цели за устойчиво развитие, акция за запазване на регионален инфраструктурен проект в Кения и освобождаването на Филеп Карма, затворник от Папуа, в резултат на 65 000 писма изпратени от негови поддръжници.

Повече информация и пълния текст на доклада може да намерите тук.