Ефективни ли са центровете за безопасно инжектиране в справянето с проблемите с инжекционните наркотични вещества?  

0
320

Инжекционните наркотични вещества, като хероин, амфетамини и други, са свързани с множество проблеми. Затова и биват обсъждани различни стратегии за намаляване на вредите от тях.

Една от тях е учредяването на така наречените центрове за безопасно инжектиране (ЦБИ). Те имат за цел да намалят риска от инжекозния прием на наркотици чрез осигуряване на места, където тези субстанции могат да бъдат инжектирани по по-безопасен начин и под медицинско наблюдение. За момента подобни места съществуват в САЩ, Австралия, Швейцария, Германия и други държави, където имат множество позитивни резултати.

Тяхната ефективност обаче, често бива поставяна под въпрос.

Главният аргумент в подкрепа на ЦБИ е, че има доказателства, че водят до подобрение в начините на инжектиране на наркотици. Например, според данни от настоящо съществуващи ЦБИ, 75% от посетилите ги наркозависими са имали положителна промяна в начините, по които си инжектират наркотични вещества, тъй като са започнали да спазват по-висока хигиена, да са по-внимателни и да имат по-добра техника.

Това се дължи на няколко причини:

На първо място, в ЦБИ хората имат по-голяма възможност да инжектират наркотици по-внимателно, защото, за разлика от навън, няма нужда да бързат и се чувстват по-защитени.

Тази  положителна промяна трябва да бъде отбелязана, предвид рисковете, свързани със забързаната и невнимателна манипулация с инжекции.

Също така, чрез ЦБИ може да се постигне по-висока степен на запознатост относно опасностите от недостатъчно внимателния и безопасен  прием на наркотични вещества, както и относно множеството негативни ефекти от употребата на наркотици.

Така ЦБИ не само помагат да има по-добро образование относно безопасния прием на наркотици, но и като цяло обезсърчават употребата им.

Друга позитивна страна на ЦБИ е, че те предоствят на зависимите достъп до стерилизирани принадлежности за инжекционни манипулации, както  и хигиенизирани места, където могат да си инжектират наркотичните средства.

Благодарение на постигнатата по-висока хигиена, се намалява разпространението на често пренасяни чрез небезопасни инжекции кръвно предавани болести, като ХИВ и хепатит и други.

Също така, присъствието на обучен медицински персонал в ЦБИ е свързано с различни ползи.

От една страна, то увеличава възможността да бъдат предприети бързи действия, в случаи на проблеми, и по този начин предотвратява рисковете от фатални последствия. Доказателство за това е липсата на смъртни случаи в ИБИ.

Освен това, благодарение на по-близкия контакт между зависими и медицински персонал, се засилва връзката на наркоупотребяващите със здравната система.

Чрез по-активната комуникация между медици и употребяващи наркотици може да бъде намалена стигмата на двете страни и да се постигне по-голямо разбиране между тях.

По този начин е много вероятно да се увеличи вероятността зависимите да потърсят медицинска подкрепа за техните проблеми.

Въпреки позитивите обаче, някои неща относно ЦБИ будят обществена загриженост.

Едно от тях са смесените послания, които ЦБИ потенциално могат да имат за обществото и наркозависимите. Има опасения, че ЦБИ нормализират приема на наркотици и насърчават наркозависимите хора да продължат да приемат тези зловредни вещества, тъй като им предоставя по-добри и лесни условия да правят това. Въпреки това обаче, проведените изследвания показват, че е малко вероятно ИБИ да попречат на зависимите хора да започнат програми за лечение. Още повече, доклади от настоящи ИБИ разкриват, че 18% от хората, посещаващи центровете, са взели участие в програма за детоксикация, 57% са се записали в програма за справяне с пристрастяването и 23% напълно са прекратили приема на наркотици.

Често се разисква и рентабилността на ЦБИ. Употребата на инжекционни наркотици е свързана със значителни разходи, като изчисленията сочат, че в САЩ те възлизат на над 78.5 милиарда долара. Поради тези високи разходи, някои хора твърдят, че би било по-разумно да се инвестира в по-евтини начини за справяне с проблемите с наркотици вместо ЦБИ.

Наистина, има значителни разходи за създаването, оборудването и осигуряването на персонал за ЦБИ.

Въпреки това, ЦБИ могат да имат големи икономически ползи, тъй като водят до по-малко изразходени средства за спешна грижа за предозирали хора, повиквания на линейки, спешни посещения, болнични престои, както и до намалени разходи за справянето с кръвно предаваните инфекции. Затова, според някои експерти, чрез ЦБИ всъщност могат да бъдат спестени около 6 милиона долара годишно.

Липсват доказателства и за друго  обществено безпокойство, свързано с ЦБИ- потенциалното повишаване на нивата на престъпност около тях поради повишен приток на употребяващи и дилъри на наркотици.

Не само, че няма данни за такава тенденция при вече съществуващите ЦБИ, а дори напротив- те могат да подобрят градския облик, като намалят количеството на отпадъци от употребата на наркотици вещества.

Така не само има по-малко градско замърсяване, но и благодарение на по-малкото изхвърлени на публични места спринцовки, се намалява честотата на повторно използване на инжекциозни игли, което отново има положително влияние върху намаляването на рисковете, свързани с приема на наркотици.

Цялостно погледнато, изглежда, че въпреки някои резерви относно ЦБИ, липсват доказателства, подкрепящи главните опасения относно тях и тази стратегия по-скоро носи повече ползи, отколкото недостатъци.

Автор: Михаела Атанасова

Източници